Bahar
d
Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma
An Applied Research on Dissatisfaction Problems and Complaints of the Working Staff in the Industrial Businesses
Haluk TANRIVERDİ

1.4K 129

Bu çalışmada çalışanlara özellikle daha iyi bir çalışma ortamı sağlanması ve onlara daha yüksek ücret ve sosyal yardım verilmesi gibi sorunlar olduğu görülmüştür. Bu amaçla sorunların çözümüne yönelik uygulamalar incelenmiştir
In this study, have seen that there are some problems which are focused on especially improvement environment conditions and problems like higher wages and social aids to staffs. For this purpose, have analyzed into practices directed towards solving of problems.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça