BOLŞEVİK İHTİLALİNDEN GÜNÜMÜZE RUSYA'DA MÜSLÜMANLAR

Başlangıçta özgürlükler konusunda ortak hareket etmesi gereken Rusya'da yaşayan Türk toplulukları arasında tam bir birlik sağlanamamıştır. Sovyet döneminden sonra bu kırılma ve ayrılık devam etmiştir. Volga Türkleri ve Osetya bölgesinde yaşayan Türk toplulukları Sovyet yönetimi için, diğer taraftakilerden Azeriler, Başkurtlar ve Kazaklar Sovyetlere karşı mücadele etmişlerdir. Aslında bu mücadele Sovyet tarihi boyunca Müslümanların hayatını belirleyici rol oynamıştır. II. Dünya savaşı sonrasında Almanlarla yakınlaşan Müslüman gurupları cezalandırma politikasının acıları günümüze kadar taşınmıştır. Kırımlıların durumu buna örnektir. Ulaşılan en önemli sonuç sovyet baskısıyla oluşan din karşıtlığı ve ateizmin önemli tahribat yarattığıdır. 1991 sonrası dönemden başlayarak bu tahribatı iyileştirilme doğrultusunda çalışmalar yapıldığı da ulaşılan bir başka tespittir. Bugün tekrar başlayan Rus ruhunun buna ne kadar müsaade edeceği de önemli bir soru olarak karşımızda yer alır.

MUSLİME: VON DER OKTOBERREVOLUTĐON BİS HEUTE ĐN RUSSLAND

Die in Russland lebenden türkischen Gemeinschaften, für deren Freiheit gemeinsames Handeln notwendig war, konnten zu Beginn keine wirkliche Einheit zustande bringen. Dieser Bruch und diese Seperation ging auch nach der sowjetischen Periode weiter. Die Volga Türken und die türkischen Gemeinschaften in Ossetien kämpften für die russische Regierung, und auf der anderen Seite kämpften Aserbaidschaner, Baschkiren und Kasachstaner gegen die Regierung. Tatsächlich war diese Auseinandersetzung ein bestimmender Faktor für das Leben der Muslime durchgehend in der russischen Geschichte. Das Leid, verursacht durch die Bestrafungspolitik gegen Muslimische Gemeinden, die sich nach dem 2. Weltkrieg den Deutschen näherten, ist bis zum heutigen Tage zu spüren. Die Situation der Krim ist ein Beispiel dafür.