Cilt: 13 Sayı : 1
Küresel Gelirden Payı Artan Ülkelerde Ticaretin Karbondioksit Emisyonlarına Etkisi
Yalçın ELMAS,Erdoğan KOTİL

23 129

Öz Çalışmanın amacı ticaretin karbon dioksit emisyonları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla, 1995-2014 yılları arası dönemde küresel gelirden payı artan ülkelerin durumu Panel VAR Modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ticaret karbondioksit emisyonlarını olumsuz etkilemektedir. Çalışmada alternatif bir yöntem olarak Karbondioksit Yoğunluğu Endeksi de kullanılmıştır. Bu endeks ülkeler arasında ki kirliliği karşılaştırma imkanı vermektedir.Anahtar Sözcükler: Karbondioksit yoğunluğu endeksi, Çevresel Kuznets eğrisi, Kirlilik sığınağı, Porter hipotezi, Dibe doğru yarış
Anahtar Kelimeler: Küresel Gelirden Payı Artan Ülkelerde Ticaretin Karbondioksit Emisyonlarına Etkisi

Kaynakça

.
Yalçın ELMAS,Erdoğan KOTİL