Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan’a yönelik demokrasi eksenli bir analiz

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
878
DOI :
Özet Türkçe :

Demokrasi yirminci yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte küresel yaygınlık kazanmış olan bir rejimdir. Bu rejimin; sınırlı siyasal iktidar olgusunun temini ve insan haklarının en geniş anlamıyla sağlanabilmesinde diğer siyasi rejimlerin önünde olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca demokrasi son yarım asır zarfında uluslararası toplumun meşru bir parçası olmanın önemli bir ölçütü olma gibi yeni bir fonksiyon daha kazanmış durumdadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla ortaya çıkan devletlerin hemen hemen tamamında demokrasiye geçiş sürecinin sancılı bir şekilde yaşandığı görülmektedir. Türk Cumhuriyetleri olarak nitelendirilen; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’daki siyasal gelişmeler de bu doğrultudadır. İşte bu çalışmanın temel problematiği bu ülkelerden Azerbaycan’da demokrasi hususunda gelinen nokta hakkında bir fikir sahibi olabilmektir. Bu bağlamda çalışma da cevabı aranan başlıca sorular olarak; demokrasinin asgari gereklerinin neler olduğu, bu gerekler doğrultusunda Azerbaycan’da yaşanan sürecin nasıl seyrettiği ve bu ülkede demokratikleşme bağlamındaki avantaj ve dezavantajların neler olduğu gibi hususları göstermek mümkündür. Çalışma sonucunda ulaşılan başlıca sonuç olarak; Azerbaycan’da demokrasi doğrultusunda hukuki ve siyasi manada önemli adımlar atılmakla birlikte demokratik siyasal kültür noktasında eksiklikler olduğu tespitinden bahsedilebilir. Ayrıca bu ülkede; içe kapanma gibi bir temayülün kendini göstermemesi, demokratik siyasal sistemlere sahip batılı ülkeler ile olan yakın ilişkiler ve yüksek ekonomik gelişme potansiyelinin varlığı gibi hususların demokratik gelişmeyi hızlandırabileceği şeklinde bir başka sonuçtan da bahsetmek mümkündür.

Özet İngilizce :

Democracy regime has become widespread globally in the second half of the twentieth century. With the following characteristics of this regime can be considered to be superior to other political regimes: This regime ensures that the phenomenon of limited political power, and also the provision of human rights in a broad sense. In addition, democracy has gained a new function over the past half a century, which is an important criterion of being a legitimate part of the international community. In almost all the states resulting from dissolution of Union of Soviet Socialist Republics (USSR), the transition to democracy has been experienced a painful process. Described as the Turkish Republic; in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan, the political developments are in the same direction. The main purpose of this study is to have an idea of the point reached in regard to democracy in Azerbaijan. In this context, the main questions posed in the study; what are the minimum requirements of democracy, in accordance with the requirements in Azerbaijan and watched how the process of democratization in this country, as well as issues in the context of what is possible to show the advantages and disadvantages. The main results of the study are as follows in accordance with the democratic legal and political terms, important steps have been taken in Azerbaijan. However, deficiencies can be said that in the context of a democratic political culture. In addition, the lack of tendency to introversion in Azerbaijan, as well as to have close relations with western countries has democratic political systems, and the presence of a high potential for economic growth can accelerate democratic development in Azerbaijan.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :