Yıl 2010, Güz Sayfalar - 2010-09-21
The Impacts of Demographic Variables on People’s Ethical Attitude
Demografik Değişkenlerin Kişilerin Etik Tutumları Üzerindeki Etkileri
Kubilay ÖZYER,Öznur AZİZOĞLU
22 261

In this study, it was investigated that potantial effects of demographics variables on people’s ethical attitude. This study was holded with 344 persons they are working in 17 firms that are estableshed in Ankara. In this study, it was used ethical positioning questioannaire by Forsyth (1980). As Forsyth did in his study, here also ethical attitude was investigated in “idealism” and “relativisim”. To the result, sex, religion commitment and education of family effected to the attitude of one person. Other demographic variables did not effect.
Bu çalışmada demografik değişkenlerin insanların etik tutumları üzerindeki olası etkileri araştırılmıştır. Çalışma, Ankara’da kurulu 17 işletmede, toplam 344 kişi ile yürütülmüştür. Çalışmada, Forsyth’in (1980) hazırlamış olduğu etik pozisyon ölçeği kullanılmıştır. Forsyth’in yaptığı gibi etik tutum “idealizm” ve “görelilik” boyutlarında ayrı ayrı incelenmiştir. Buna göre, cinsiyet, dini bağlılık ve ebeveynin eğitim durumu etik tutumunu etkilerken diğer demografik değişkenlerin kişinin etik tutumunu etkilemediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2010


Makalenin Yazarları
Kubilay ÖZYER
Öznur AZİZOĞLU
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.