Yıl 2018, Özel Sayı Sayfalar 69 - 81 2018-10-31
Agricultural Support, Size of Government, and Associational and Organizational Rights: A Dynamic Panel Data Estimation
İbrahim DEMİR
21 261

Öz Bu çalışma, tarım sektörüne yapılan transferleri belirleyen ekonomik ve politik faktörleri, 1987’den itibaren OECD’nin Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme (TPİD) programında yer alan seçilmiş ülkeler bağlamında analiz etmektedir. Üretici destekleri, tarımsal destekler içinde en büyük payı teşkil etmektedir. Bu yüzden siyasal karar alma mekanizmasının talep-yönü değişkenlerinin tarımsal destek analizlerine dahil edilmelidir. Çalışma, kamu sektörünün ekonomideki payının ve dernekleşme-örgütlenme haklarının yüksek (düşük) olduğu ülkelerde tarımsal desteklerin daha yüksek (düşük) olma eğiliminde olduğunu ortaya atmaktadır. 2010-2015 yıllarını kapsayan dinamik panel data tahminleri kamu sektörüne ilişkin iddiayı doğrulamazken, dernekleşme-örgütlenmeye ilişkin çıkarımları desteklemektedir. Diğer taraftan, tarımdaki istihdam ve ülkelerin gıda bağımlılığı da tarımsal desteği belirleyen diğer anlamlı faktörler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Tarımsal destek, tarımsal üretici destekleri, devlet büyüklüğü, dernekleşme ve organize olma hakları
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2018


Makalenin Yazarları
İbrahim DEMİR