Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de işlem gören hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarının performans karşılaştırması

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 2006 Kasım-2009 Kasım dönemini kapsayan 3 yıllık zaman periyodunda Türkiye’de işlem gören hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarının performanslarının karşılaştırılması ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle eşit sayıda emeklilik yatırım fonu, Borsa Yatırım Fonu ve A Tipi hisse senedi yatırım fonu içeren fon grupları oluşturulmuştur. Daha sonra riske göre düzeltilmiş farklı performans ölçüm teknikleri ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini tespit eden yöntemler, oluşturulan üç gruptaki fonlara uygulanmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre analiz döneminde genel olarak A tipi hisse senedi yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının performansı birbirine yakın hesaplanırken, her iki fon grubunun borsa yatırım fonlarından daha iyi performans ölçütü değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca analiz döneminde portföy yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini test etmek üzere uygulanan yöntemlerin sonuçlarına göre fon gruplarında yer alan fonların tamamı istatistiki olarak anlamlı sayılabilecek değerler elde edememiştir. Dolayısıyla fonların yöneticilerinin piyasa zamanlaması stratejilerinde başarı gösteremedikleri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, our intend is to compare the performances of weighted stock mutual funds trading in Turkey in 3 years time between 2006 November - 2009 November period and to investigate the timing abilities of the mutual fund managers. For this purpose, we created equal numbers of fund groups including pension funds, Exchange-Traded Funds and A type stock mutual funds. Subsequently, the risk adjusted various performance measurement techniques and the methods that ascertain the timing abilities of the mutual fund managers are applied on the funds in three groups and the results are commented. According to these results, in the analysis period, it is figured that generally the A type stock mutual funds and pension funds’ performances are close to each other and it is ascertained that both funds have better performance than Exchange-Traded Funds. Furthermore, according to the results of the methods that are used in order to examine the timing abilities of the portfolio managers in the analysis period, all the funds in the fund groups couldn’t get values that can be seen statistically meaningful. Consequently, it is understood that the fund managers are not successful in the strategies of timing in markets.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :