Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de dış ticaret-sanayi üretim indeksi ilişkisinin araştırılması (1990-2010)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi T.M.Y.O.1
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'deki dış ticaret-sanayi üretim indeksi ilişkisi, zaman serisi analiziyle, 1990-2010 dönemi aylık verileri kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı dış ticaret ile sanayi üretim indeksi arasındaki ilişkiyi 1990-2010 döneminde Türkiye örneğinde test etmek ve bu veriler ışığında politik karar alıcılara önerilerde bulunmaktır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre sanayi üretim indeksi ile dış ticaret hacmini arasında pozitif ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

At this study the relationship between foreign trade and the industry production index with time series analysis using mounthly datas between the years of 1990-2010 has been investigated. The aim of this study is to test the relationship between foreign trade and industry production index for the period of 1990-2010 for Turkey and in the light of the datas, give advices to policy-makers. As a result of the regression analysis, positive relationship has been found among industry production index and foreign trade.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :