Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para politikasında şeffaflık uygulamaları: çeşitli ülke ve türkiye deneyimleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
806
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı para politikasında şeffaflık uygulamalarının para politikasının etkinliği üzerine olan etkisini incelemek ve çeşitli ülkeler ile Türkiye'ye ait şeffaflık uygulamalarını analiz etmektir. Para politikasının şeffaflığının sağlanması fiyat istikrarı amacını gerçekleştirmeye çalışan ülkeler için bir gerekliliktir. Bunu nedeni para politikasında şeffaflığın sağlanmasının para politikasının güvenirliliğini ve böylece etkinliğini artırması bunun da düşük enflasyona katkıda bulunmasıdır. Gelişmiş ülke örnekleri para politikası uygulamalarında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı bir bilgi akışının sağlandığını göstermektedir. Söz konusu ülke örneklerine benzer biçimde Türkiye'de de özellikle son yıllarda şeffaflık ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Para politikasının temel amacı olan fiyat istikrarının devamlılığının sağlanması için para politikasında şeffaflık uygulamalarının devam ettirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate the effects of monetary policy transparency practices on the effectiveness of monetary policy and to analyze transparency practices of various countries and Turkey. Ensuring the transparency of monetary policy is a requirement for countries striving to achieve price stability. The reason of this is that ensuring the transparency in monetary policy increases the monetary policy credibility and effectiveness and thus contributes to low inflation. The examples of the developed countries demonstrate that a comprehensive flow of information has been provided in monetary policy applications for raising public awareness. Similar to these countries, especially in recent years, important steps have been taken on transparency in Turkey. To ensure the continuity of price stability, which is the main objective of monetary policy, the transparency applications in monetary policy should be maintained and improved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :