Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelerde kurum ve yönetimin etkisine bağlı olarak yaşanan mobbing davranışları

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
788
DOI :
Özet Türkçe :

Mobbing, örgütsel yaşamda sıkça karşılaşılan, fakat nedenleri ve etkileri kolayca gözlenemeyen yıkıcı bir olgudur. Mobbing; düşmanca ve etik olmayan iletişimle oluşan bir ya da daha fazla çalışan tarafından bir diğer çalışanı hedef alarak sürekli, sistemli olarak uyguladıkları, mağduru iş yaşamından dışlamayı amaçlayan davranışlardır. Bazı durumlarda iş yerinde birden fazla çalışan tek bir çalışan üzerinde sistematik ve sürekli bir şekilde şiddet uygulamaktadır. İşyerinde örgütsel yıldırma olarak adlandırılan bu olayda mağdur sözel, sözel olmayan, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Amaç, hedef alınan kişiyi zalimce,kötü niyetli ve aşağılayıcı tavırlarla yıldırmak ve onu isten ayrılmaya zorlamaktır. Araştırmalara göre kurbanın çalışma arkadaşları, dostları ve ailesi gibi tüm yaşam alanını etkilediği gibi organizasyonlar için de yönetimsel bir sorundur. Örgütlerde mobbing; verimliliğin azalması, iş gören devir hızının artması, artan sigorta maliyetlerine yol açmakta ve bunların sonucu olarak örgüt sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Mobbing uygulamaları arttıkça kişilerin işten ayrılma niyetlerinde de artış meydana gelmektedir ve kişiler kuruma olan inanç ve beklentilerini kaybetmektedirler. Günümüzün değişen şartlarında şirketlerin başarısının temelinde şirkete bağlı çalışanlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle psikolojik şiddet olarak nitelendirilen mobbing'in şirketteki uygulamalarını minimum düzeye getirmek, örgütsel bağlılık düzeyinin artmasına neden olması beklenmektedir. Sivas ilinde bulunan kamu hastaneleri evrenimizi oluşturmaktadır. 3 kamu hastanesinde toplam 625 hemşire görev yapmaktadır. Örnekleme giren hastanelerdeki toplam 329 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırma verileri iş tatmin ölçeği ve mobbing ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mobbing is a sort of destruction phenomenon that is frequently confronted in organizational life even though its reasons and effects can not be observed easily.Mobbing is a systematic behaviour of one or more employees in a farm which aims to exclude another employee by humiliating him in a hostile and unethical manner.In business life, aggressive behaviour contains complex and sophisticated strategies. Nowadays violence at work place is observed such as a group of worker makes a violence at a single worker continuously and systematically, this named as a mobbing.The aim of mobbing is to force a person out of the workplace through unacceptable behaviors. According to the researchers the victim affects all life area like, the victim's colleagueses, his friends and his family; it is also methodical problem for organizations.In associations, mobbing negatively affects decreasing of productivity, increasing of turnspeed of worker, insurance cost increase and consequently the health of constitution.Increased practice of mobbing seems to cause the employees to consider leaving the company and people tend to lose their expectations and trust in the company.Under today's changing circumstances, loyal employees factor seems to be the main determinant of the success of companies. Hence the level of organizational commitment will be increased by minimized practice of mobbing in corporations, which is considered to be a form of psychological abuse. Our research universe consisted of 329 of the 625 nurses working in three state hospitals situated in Sivas. The 329 subjects participated in the survey were evaluated by using their answers on satisfaction and mobbing scales.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :