Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkın toplum destekli polislik hizmetlerine yönelik algılamaları: çanakkale ili örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, İ.İ.B. F., İşletme Bölümü1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B. F., İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
970
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumlar kamu düzenini sağlamak ve suçları önlemek için polis teşkilatından yararlanırlar. Suç, toplumsal bir olaydır. Çözümü de yine toplumun içindedir ve toplumla beraberce bulunmalıdır. Suça karşı en başarılı mücadele, ancak, halkın aktif desteği ve kurumlar arası işbirliği ile yapılabilir. Bu bakış açısıyla ortaya çıkan toplum destekli polislik anlayışı kamu düzenini sağlama ve suçları önlemede halkpolis işbirliğini temel alan bir anlayıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada Çanakkale ilinde halkın toplum destekli polislik (TDP) hizmetlerine yönelik algılamaları incelenmiştir. Çalışmada halkın polislik uygulamalarına yönelik algılamalarının ölçülmesi amacıyla öncelikle Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde vatandaşlardan anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla en az 30 kişilik grupta ön test yapılmıştır. Geçerliliği ve güvenilirliği sağlanan ankete nihai şekli verildikten sonra Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde toplam 1067 kişiye anket yapılmıştır. Bu çalışma ile toplum destekli polis olarak görev yapmakta olan personelin daha verimli hizmet verebilmesi ve polis-halk ilişkilerinin daha iyi hale getirilmesi, Çanakkale'de yaşayan vatandaşların, öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının emniyet güçlerinden beklentilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Communities rely on the police force to prevent crimes and ensure the public order. Crime is a social event. Society and the community together in the solution must also. The successful fight against crime, but the public can be done with the active support and cooperation between institutions. From this perspective, the resulting sense of community-supported public order policing and crime prevention to provide a new concept based on public-police cooperation. In this context, the people in the province of Canakkale, this study examined perceptions of community support for policing services. For this study primarily, in order to measure public perceptions of policing practices data is collected from the districts of Canakkale city center citizens through face to face questionnaire. In order to test the validity and reliability of the study group, at least 30 people were pre-tested. After validity and reliability of the measurements are provided, data is collected from 1067 residents in Canakkale province center and towns. Through this study, it is aimed to personnel's', working as community supported police, providing more efficient service and betterment of police –community relations as well as learning expectations of citizens, students, public institutions and organizations in Canakkale from security forces.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :