Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstriyel bölgenin gelişim süreci: teorik bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF1, Niğde Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstriyel bölge; bulunduğu coğrafyadaki (yereldeki) firmaları bir araya getirmesi, firmalara altyapı ve işgücü havuzu gibi çeşitli dışsallıklar sağlaması bakımından üzerinde incelemelerin yapılması gereken bir oluşumdur. Bu çalışmada endüstriyel bölgenin kavram olarak tanımı yapılmış, teorik çerçevesi ortaya konulmuş ve gelişim süreci tarihsel perspektiften incelenmiştir. Yöntem açısından, belirli bulgulardan hareket ile genel sonuçlara varılması kapsamında tümevarımsal bir yöntem izlenmiştir. Sonuç olarak endüstriyel bölgenin oluşumunda ve devamlılığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinde, yereldeki sosyal ilişkilerin, vasıflı işgücü havuzunun ve bilgi akışının önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca endüstriyel bölgenin geniş bir pazara dönük üretim yapması ve bölgenin gelişiminin hükümetin sunmuş olduğu teknoloji ve ihracatı destekleyici politikalar tarafından desteklenmesinin de önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Industrial district is a concept that has to be researched because of its function of bringing the local firms together and providing externalities such as infrastructure and labor pool for these firms. This study defines industrial district as a concept, provides its theoretical framework and examines its development from a historical perspective. The methodology of the study is the inductive method based on general conclusions inferred from certain findings. The main conclusion of the study is the fact that local social relations, skilled labor pool and information flow are important factors for the establishment and continuity of the industrial districts. The study also shows that a wide market-oriented production and the government support for technology and export are the other important factors in development of industrial districts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :