Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekolojik iktisat ve kalkınmanın sürdürülebilirliği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Sındırgı MYO2
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını tehlikeye atmadan, bugünkü neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ifade eder. Bu kavramın temelinde; insan yaşamının kalitesini artırmak, çevresel dengeyi korumak, daha temiz enerjiler kullanmak, vb yer almaktadır. Küresel ısınma gibi birtakım çevresel sorunların en önemli nedeni olarak görülen fosil yakıtların yerini çeşitli anlaşmalar ve bağlayıcı kararlarla alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ile birlikte çevresel duyarlılığı da içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma politikaları içinde etkin enerji kullanımı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, üretim ve tüketim şekillerinin değiştirilmesi yer almaktadır. Bu çalışmada, üretim ve tüketimdeki büyümenin neden olduğu çevresel sorunları anlama ve önlemeye yönelik düşünsel çabaları, "sürdürülebilir kalkınma" olgusunun ortaya çıkışı ve uygulama araçları tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Sustainable development underlies the importance of satisfying the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. At the base of this concept there are such notions as improving the quality of human life, protecting environmental balance and using cleaner energy, etc. Fossil fuels which are considered to be the main reason of several environmental problems, such as global warming, climate change, etc. are replaced by alternative (renewable) energy sources. Sustainable development requires environmental awareness together with economic growth. Sustainable development policies include efficient use of energy, recycling, returning renewable energy sources, changing production and consumption patterns. In this study, attempts to avoid environmental problems caused by growth in production and consumption as well as fundamentals and strategies of sustainable development are discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :