Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 79 - 97 2007-05-01
THE ROLE OF PACKAGING IN THE PURCHASING DECISION OF FOODPRODUCTS
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ
Füsun GÖKALP
19 261

The importance of packaging is growing in the competitive markets of packaged food products. Packaging seems to be the most important factor in purchase decisions made at the point of sale, where it becomes an essential part of the selling process. Packaged food products are moving into ever larger supermarkets and hypermarkets. With the move to self-service retail formats, packaging increases its key characteristics as the ‘salesman on the shelf’ at the point of sale. This research utilized a survey methodology to understand how packaging plays a role in consumers’ purchase decision of the food products. The survey research was conducted in Izmir. As a result of the research it was realized that consumers prefer packaged food products to the unpackaged ones as they think packaged ones are healthier compared to the unpackaged ones but at the same time they think packaging increases the price of the products
Ambalajlı gıda ürünlerinin rekabetçi piyasasında ambalajın önemi git gide artmaktadır özellikle de satış noktasında ürün ambalajının satın alma kararını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Ambalajlı gıda ürünleri artık yüksek oranlarda süpermarketlerde ve hipermarketlerde tüketicilere sunulmaktadır. Süpermarketler ve hipermarketlerde ise ambalajlı ürünlerin satışları genellikle raflarda müşterilerin kendisinin seçip alması yöntemi ile yapılmaktadır ve böylece ambalaj ‘raftaki satış elemanı’ özelliğini kazanmaktadır. Bu çalışmada anket yöntemi kullanılarak ambalajın gıda ürünleri satın alma davranışını nasıl etkilediği öğrenilmeye çalışılmıştır. Alan araştırması İzmir ilinde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda tüketicilerin gıda ürünlerinde daha sağlıklı olduklarını düşünmeleri nedeniyle büyük ölçüde ambalajlı ürünleri tercih ettikleri ancak ambalajın ürünün fiyatını arttırdığı düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler

ADEBANJO, D (2000): ‘Identifying Problems in Forecasting Consumer Demand in Fast Moving Consumer Goods Sector’, Benchmarking: An International Journal, Vol.7, 3 ‘Ambalaj Hakkında Ne Biliyorsunuz’(2004): Ambalaj Bülteni, Haziran-TemmuzAğustos
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007


Makalenin Yazarları
Füsun GÖKALP