Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ağ teknolojileri bağlamında yeni iletişim ortamları ve bilgi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi MYO1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede kuramsal olarak bilgi, yeni iletişim ortamları ve yeni ağ teknolojileri bağlamında incelenmekte ve düşünümselliğe odaklanılmaktadır. Yeni iletişim ortamları iletişim araştırmacıları açısından ilgi çekicidir. Çünkü sayısal, etkileşimli, hipermetinsel, sanal, ağ üstünde ve benzetime dayalı temsil sağlamaktadırlar. Bazı araştırmacılar, yeni iletişim ortamlarının entelektüel üretimde yeni demokratikleşme yolları sunduğunu savunmaktadır. Diğer tüm mecralarda izlerkitle sayısı azalırken internette artması bununla ilişkilendirilebilir. Bilgi modern tanımı itibariyle mantıksal, istikrarlı ve doğrusaldır. Enformasyon çağında yeni iletişim ortamları bağlamında bilginin bu tanımı ve ‐çokça kabul gören akademik ve popüler iletişim ortamı eleştirilerine göre‐ bilgi ve iletişim ortamlarının insanların iletişim, bilgi ve anlamlandırma özelliklerinin geliştirilmiş biçimi olduğu düşüncesi yeniden ele alınmalıdır.

Özet İngilizce :

This paper, theoretically examines the information in the context of new media and new network technologies, and focuses on the concept of reflexivity. In terms of communication researchers, new communication technologies and media are interesting. Because they are digital, interactive, hypertextual, virtual, on the network, and they provide simultaion based representation. Some researchers are defending that new communications media are providing new ways of democratizing the intellectual production. This, also, can be associated with decreasing number of audience in the media other than internet. Knowledge –in its modern definition‐ is logical, stable and linear. In the age of information, within the context of new media, this definition and the popular idea of information and communication media is the developed form of the human sense‐making and communication should be reconsidered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :