Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Wiki uygulamalarına iletişimsel yaklaşım ile bir model önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni nesil internet akımı olarak da ifade edilebilecek Web 2.0 teknolojileri, çok noktadan çok noktaya iletişim modelinin alt yapısını oluşturmakta ve Web 1.0 döneminde içeriği tüketen kullanıcıların artık içerik de sağlar olmalarına fırsat vermektedir. Benzer konularda ilgisi olan bireyler bu teknolojiler ile sağlanan uygulamalar üzerinde bir araya gelmekte ve etkileşim içinde bulunmaktadır. Wiki'ler bu uygulamalardan biridir. Yazı-ses-görüntü formatındaki dosyaların birlikte üretim ve paylaşımına dayanan wiki uygulamaları, günümüzde farklı amaçlarla bir araya gelen topluluklar tarafından ortak bir bilgi platformu yaratmak üzere geniş ölçüde kullanılmaktadır. Wiki uygulamaları günümüzde, bu özellikleriyle, geniş toplulukların işbirliğini ve birlikte üretimini mümkün kılarak yeni bir iletişim modeli yaratmakta ve çok noktadan çok noktaya özelliğiyle geleneksel kitle iletişim modellerinin karşısında yer almaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada, wiki uygulamaları için iletişim bilimi yaklaşımıyla bir model önerisinde bulunulmuştur. Burada model oluşturmada amaç, bir kitle iletişim aracı olarak kabul edilebilecek internetin web 2.0 dönemi ile birlikte karmaşıklaşan yapısını açıklamaya yardımcı olmak ve wiki uygulamaları için iletişim öğelerini temel unsurlar bazında inceleyerek durumun genel bir resmini vermektir.

Özet İngilizce :

Web 2.0 technologies, which can be defined as new generation internet, builds up the infrastructure of multicentered multipoint communication model and allows users to become creators of content, once who were only making use of the content provided for them with Web 1.0. Users who have common interests meet and interact on the applications created by making use of these technologies. Wiki's are examples of these applications. Wiki applications, which are based on creation and sharing of the content in audio, video and text formats are used to form information platforms widely. Wiki applications with these features allow cooperation and coproduction of wide groups and make a new communication model and become an alternative to traditional modes of public communication. In this regard, a new model of wiki applications is suggested in line with the communication science approach. The aim of shaping the model is to explain the structure of internet becoming more and more complex with Web 2.0 and to brief about the framework by analyzing the basics of communication for wikis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :