Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 261 - 289 2009-02-01
A VIEW TO TURKEY IN 60’S WITH THE PERSPECTIVE OF PLANNING
60’LI YILLARDA TÜRKİYE’YE ‘PLANLAMADAN’ BAKIŞ
R. Funda BARBAROS,İsmail Doğa KARATEPE
32 261

This study, in general, attempts to deal with the effort of Turkey in order to articulate to the world system throughout 1960‟s with regard to „planning and planned development‟ paradigm. The conception of the planning in the world is examined and as a distinctive case Turkey is considered in terms of preparation period, listing of permanent staff, political interventions, influence of the international organizations etc. The aim of this study is mainly constitute a perspective on the background of the comprehension of the planning. This background enables to make observations on the capacity of the state to produce policies during related period and characteristic of the relation between state and class. The results of this research also enable to evaluate Turkey‟s economic development strategy during 60‟s within the context of „organizational model of the state‟
Bu çalışmada, “planlama ve planlı kalkınma” paradigması bağlamında Türkiye‟nin 60‟lı yıllarda dünya sistemine eklemlenme çabaları ele alınmıştır. Dünya sistemindeki planlama anlayışı incelenmiş, Türkiye deneyiminin kendine özgü niteliği ise; hazırlık süreci, kadro oluşturulması, politik müdahaleler, uluslararası kuruluşların etkisi vb. açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, planlama anlayışının arka planına dair bir bakış açısı oluşturmaktır. Arka plan; incelenen dönemde devletin politika üretme kapasitesinin ve devlet- sınıf ilişkisinin niteliğine ilişkin bazı gözlemler yapma olanağını sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye‟nin 60‟lı yıllarda izlediği iktisadi kalkınma stratejisini, „devletin örgütlenme modeli‟ kapsamında değerlendirme olanağı sunmaktadır

Anahtar Kelimeler

Akçay, Ü. (2007): Kapitalizmi Planlamak; Türkiye‟de Planlama ve DPT‟nin Dönüşümü, İstanbul, Sosyal Araştırmalar Vakfı.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2009


Makalenin Yazarları
R. Funda BARBAROS
İsmail Doğa KARATEPE