Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni zelanda tavşanı (oryctolagus cuniculus l.) nda boyun ve göğüs omurlarının morfometrik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğt ABD1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Yeni Zelanda Tavşanı'nda erkek ve dişiler arasındaki farkları ortaya çıkarmak amacıyla 15 adet erkek ve 15 adet dişi Yeni Zelanda Tavşanı (Oryctolagus cuniculus L)'nın boyun ve göğüs omurları üzerinden morfometrik ölçümler alındı ve indeksler çıkartıldı. Grafiklerde erkek tavşana ait eğri ile dişi tavşana ait eğrinin birbiri ile uyumlu olarak seyrettiği, fakat bazı omur seviyelerinde farklılık olduğu gözlendi. Genel olarak erkek tavşanlarda boyun ve göğüs omurlarında omur gövdesi'nin arka yüz yüksekliği, ön yüz yüksekliği, sagittal çapı ve transvers çapı, omur kanalı'nın sagittal ve transvers çapı dişi tavşanlardan daha fazla olduğu görülmüştür. Fakat dişi tavşanlarda omur gövdesi'nin yükseklik indeksi, genişlik indeksi ve omur kanalı'nın genişlik indeksi erkek tavşanlardan biraz daha büyük bir değere sahiptir. Bu farklılıkların cinsiyete bağlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this investigation morphometric measurements have been taken from the cervical and thoracic vertebrae of New Zeland Rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) in order to find out the differences between the males and females and also indexes have been taken out. In the graphics the curve of male rabbit and the curve of female rabbit are compatible, but differences on the level of some vertebraes have been observed. Generally on male rabbits it has been seen that the back face heigh, front face heigh, saggittal and transverse diameter of vertebral body of cervical and thoracic vertebrae are more than those of female rabbits. But on female rabbits the heigh index of vertebrae body width index and width index of vertebrae canal have a little more than those of female rabbits. These differences are thinking about depends on sex.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :