Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programının ergenlerin çatışma çözme becerisine etkisi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD1, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD,2
Görüntülenme :
888
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yarı deneysel araştırmanın amacı, yaratıcı drama temelli çatışma çözme programının (YDTÇÇP) ergenlerin çatışma çözme becerisine etkilerini incelemektir. Bu araştırmanın örneklemi 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ili, Mamak ilçesinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeyde bir okul olan Abidinpaşa Lisesi'ne devam eden 9. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın bağımlı değişkenlerini ölçmek için Koruklu (1998) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) kullanılmıştır. Deney grubu 13, plasebo grubu 14 ve kontrol grubu 16 olmak üzere toplam 43 öğrenci ile çalışmalar yürütülmüştür. Deney grubunun ÇÇDBÖ problem çözme alt ölçek puanları açısından gruplarla arasında anlamlı bir fark bulunmazken; son test-izleme testleri puanlarında anlamlı düzeyde bir artışın olduğu bulunmuştur. Deney grubunun ÇÇDBÖ saldırganlık alt ölçek puanlarının kontrol ve plasebo gruplarına göre anlamlı düzeyde azaldığı bulunmuştur. Deney grubunun son test ve izleme testleri puanlarında anlamlı düzeyde bir azalmanın olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this semi experimental study was to investigate the effects of The Creative Drama Based Conflict Resolution Programme (CDBCRP) on the conflict resolution skills in adolescents. The data for this research were collected from the 9th grade students in Abidinpaşa Lisesi, representing a middle socioeconomic level secondary school, in Mamak, Ankara in the 2008-2009 academic year. To measure the dependent variables of the study, A Scale for Identification of Conflict Resolution Behaviour (SICRB) developed by Koruklu (1998) was used. The study was carried out with 43 students; 13 students in experiment group, 14 students in placebo group and 16 students in control group. Although no meaningful difference was found in the scores from SICRB problem solving sub-scale between the experiment group and the other two groups, it was determined that there was a meaningful increase in the scores from the post test quizzes. It was found out that SICRB aggression sub-scale scores of the experiment group were decreased at a meaningful level, in comparison with the control and placebo groups. Experiment group's scores from the post test and the quizzes went down at a meaningful level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :