Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1172
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın genel evrenini, Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklemi bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma örneklemi toplam 639 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin, cinsiyet değişkenine göre, sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş puan ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü t testi ile yapılmıştır. Sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş puanları arasındaki ilişkinin analizinde ise Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationships of some variable on students' social support, selfesteem and subjective well-being were observed. The general scope of study is the students of Selcuk University who are freshman, senior, sophomore and junior. The working scope of study is Faculty of Education, Faculty of Vocational Education, Faculty of Science and Literature, Faculty Of Veterinary Medicine, Faculty of Engineering and Architect, Faculty of Law. The sample of study was chosen from mentioned faculties by random sampling method. Study sample was constituted of 639 students. Signification control of the difference in the point means was made with t-test for the dependent variables, social support, self-esteem and subjective wellbeing. The analysis of the relationships between social support, self-esteem and subjective well-being approaches has been conducted with Pearson Moments Multiplier Correlation Coefficient technique.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :