Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede ilköğretim 2. kademe 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersinden edindikleri kazanımlar üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1, Aksaray Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi2
Görüntülenme :
790
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, İlköğretim 2. kademe sekizinci sınıf öğrencilerinin, Müzik dersi müfredat programındaki, kazanımlara gösterdikleri yeterliliklerin incelenerek, müzik eğitimine katkısının sağlanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan öğretmenlerin, müfredattaki kazanımlarla ilgili görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini; müzik öğretmenleri, ilköğretim 2. kademe 8. öğretim programı ve 8. sınıf öğrencileri, örneklemini ise; Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 80 tane müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre; müzik öğretmenleri müzik dersi öğretim programında bulunan kazanımların gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşlerinde; bazı kazanımların yeterli düzeyde, bazı kazanımların kısmen, bazılarının ise gerçekleşme düzeyinin yeterli olmadığı yönünde birleşmişlerdir. Araştırmanın, müzik dersi öğretim programının hazırlanması sırasında, benzer öğretmen görüşlerinden de faydalanılarak daha etkin bir müzik eğitim sisteminin hazırlanmasına katkı sağlaması umulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study has been carried out in order to observe the competence of secondary school grade 8 students that they perform towards acquisitions in music curriculum. It aims to contribute to music education at schools using those findings. In this respect, the opinions of teachers working in various cities in Turkey about the acquisitions in music lessons curriculum are investigated and assessed. The surrounding of the research is consisted of teachers of music while the samples are secondary school grade 8 students. A questionaire has been applied to 80 teachers working in various cities in Turkey, their opinions have been recorded and the findings have been put forward in charts. According to the findings; in their point of view about the realization of acquisitions in the curriculum of music lesson; music teachers agreed on that while some of them are obtained by the pupils adequately, the others' realization level is not sufficient enough. It's hoped that this study contribute to be prepared a more effective music education by profitting from teachers' opinions during the process of setting up music lesson curriculum.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :