Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de müzik öğretmeni yetiştiren anabilim dallarında flüt eğitiminde karşılaşılan teknik problemler ve öneriler

Yazar kurumları :
Selçuk İlköğretim Okulu1, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen bireysel çalgı (flüt) eğitiminde karşılaşılan teknik problemler incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi ana bilim dalları, örneklemi ise Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dallarından oluşturmaktadır. Flüt eğitiminde karşılaşılan teknik problemler ve bu problemlere ilişkin önerilerin ortaya konması amacıyla görüşme formu hazırlanarak uzman görüşleri alınmış ve bu görüşlere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen bireysel çalgı flüt dersinde karşılaşılan teknik problemlere yönelik önerileri içeren veriler incelenmiş, elde edilen bulgular yorumlanarak belirli sonuçlara varılmıştır. Sonuçlara ve uzmanların görüşlerine dayalı olarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the research the technical problems encountered in the individual instrument (flute ) training which is taught in the institutions that educates music teachers are analyzed. Faculties of Education, Departments of Education of Fine Arts, and Departments of Music Education in Turkey constitute the target population of the study. The sample of the study includes eight instructors who teach individual instrument (flute) training at the departments of music education of Departments of Education of Fine Arts of Faculties of Education of Selcuk University, Gazi University, Pamukkale University, Gaziosmanpasa University, Balikesir University, Ondokuzmayıs University, Karadeniz Technical University, Cumhuriyet University. Experts were consulted for their opinions through an interview form in order to find out the technical problems in flute training and the recommendations related thereto. Content analysis was performed on these opinions. In the result of the research, the data that include the recommendations for the technical problems encountered in the individual instrument ( flute ) lessons given in the institutions which educate music teachers are analyzed; specific conclusions are drawn by interpreting the findings. ; some suggestions are given regarding the results and experts' opinions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :