Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemektir. Bu amaçla öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyetlerine, mezun olunan bölüme ve anne babalarının öğretmen olup olmamalarına göre farklılık göstermekte midir? Sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde öğrenim görmekte olan 145 tezsiz yüksek lisans öğrencisidir. Elde edilen veriler frekans, aritmetik ortalama ve t –testi ve varyans analizi gibi istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının düşük olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyete göre erkekler lehine olmak üzere bir fark olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmen adaylarının anne babalarının öğretmen olup olmaması ile mezun olunan bölüme göre tutumlarının farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarındaki tutum eksikliğinin arkasındaki nedenlerin ciddi olarak araştırılması, mesleğin uygulamada tanıtılması, mesleki deneyimi olan öğretmenlerle aday öğretmenlerin sıkı diyaloglarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması getirilebilecek önerilerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is searching the prospective teachers attitudes devoted to their teaching lifework who are restricted to master's program without thesis. With this aim, are there any difference between the prospective teachers about attitudes devoted to their lifework according to sexualities, graduated department and if their mother-father is teacher or not? These questions' answers are searched. Attitude Scale Devoted To Teaching Profession which has been developed by Üstüner (2006) has been used at research to datums collect implement. The research study group is 145 master's program without thesis students who are studying at Mehmet Akif Ersoy University Social and Scene Institute. Procuranced datums which are frequency, arithmetic mediums and ttest and analysis at variance have been analyzed with using statistical techniques. At end of the research the prospective teachers' attitudes devoted to teaching lifework has been determined low. The prospective teachers' attitudes devoted to teaching lifework according to sexuality there is a difference in men's favors. Merely the prospective teachers attitudes determined that didn't become different about their mother-father are teacher or not and depend on their graduated department. Researching the prospective teachers attitude deficiency results, presentation lifework in enforcement, providing coordination and strict dialogues between occupational experience teachers and prospective teachers must research.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :