Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmen adaylarının haçlı seferleri konusunda pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
1004
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Türkiye'de tarih öğretmen adaylarının Orta Öğretim 9. Sınıf programında yer alan "Haçlı Seferleri" konusundaki pedagojik alan bilgilerini incelemeyi amaçlar. Shulman'ın ortaya koyduğu pedagojik alan bilgisi öğretmenlerin alan ve pedagojik bilgilerini birleştirerek eğitim ortamına aktarmalarını ifade eder. Tarama türünde olan bu araştırmada nitel veri toplama yöntemleri olan gözlem, görüşme ve doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde eğitim gören 5 tarih öğretmen adayı örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen tarih öğretmen adayları ile ikişer saatlik üç görüşme yapılmış ve deneme dersleri video kaydına alınmıştır. Sonuçta tarih öğretmen adaylarının müfredat bilgilerinde eksiklikler olduğu, teorik olarak yöntem ve teknikleri bildikleri ancak derse uygulamada zorlandıkları, öğrenci zorluklarını anlamada güçlük çektikleri ve yeni programın önerdiği ölçme değerlendirme tekniklerini kullanma konusunda eksikliklerinin olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

This paper aims to examine Pre-service History teachers' pedagogical content knowledge regarding the Crusades. Pedagogical content knowledge is introduced by Shulman and it exists at the intersection of subject matter and pedagogical knowledge. This study is a qualitative study and it employs observation, interview and document analysis as data tools. Five pre-service teachers studying at KahramanmarasSutcu Imam University constitutes the sample of the study. Each participant is interviewed for two hours to elicit their pedagogical content knowledge regarding the Crusades and their micro-teaching is video-recorded. The findings reveal that pre-service teachers have lack of knowledge regarding the curriculum, experiencing difficulties to use teaching methods and strategies in practice even though they know them theoretically, have serious difficulties in making sense of students' difficulties and have lack of knowledge to use measurement and assessment tools that the new curriculum propose.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :