Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih derslerinde yapılan bazı öğretim uygulamalarına göre öğrencilerin öz ilgi ve öz yetenek algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
AEÜ Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

İlgi ve yeteneklerin öğrenme üzerinde etkisini ortaya koyan birçok araştırma bulunmaktadır. Farklı öğretim uygulamaları öğrencilerin öz ilgi ve öz yetenek algılarını etkiler. Bu çalışmada, derslerde yapılan tarih öğretimi uygulamalarının, öğrencilerin öz ilgi ve yetenek algılarına etkisi incelenmiştir. Çalışma tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, 600 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, tarih derslerine ilişkin öz ilgi ve öz yetenek algıları ile derslerde yapılan öğretim uygulamalarının sıklığını belirlemeye dönük 24 maddelik bir araçla toplanmıştır. Çalışmanın alt problemleri doğrultusunda veriler üzerinde toplam puan, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson's r korelasyon testi, ANOVA ve Scheffe testi analizleri yapılmıştır. İstatistiksel analizler sonunda başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Öğrencilerin tarih dersine ilişkin öz ilgi ve öz yetenek algılarının oldukça yüksektir. (2) Öğretmenler, en çok sorucevaba dayalı, en az ise çevre gezilerine dayalı tarih öğretimini tercih etmektedirler. (3) Öğrenciyi etkin kılan ve araç-gereç kullanımı ile desteklenen öğretim uygulamalarının sıklığı arttıkça, öğrencilerin öz ilgi ve öz yetenek algı düzeyleri de yükselmektedir.

Özet İngilizce :

There are numerous studies suggesting that learning is affected by interests and abilities. Different teaching applications affect self-interest and self-aptitude perceptions of students. The present study examines the impact of teaching practices in history education within classroom settings on student selfperceptions of interest and ability. The study was based on the scanning model. The study group consists of 600 high school students. The data were collected by a 24-items instrument aiming to determine self-perceptions of interest and ability towards history course and the frequency of the use of teaching practices in history education within classroom settings. Within the framework of the subproblems of the study, the data were subjected to the analyses of total score, frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation, Pearson's r correlation test, ANOVA and Scheffe tests. Statistical analyses revealed the following main results: (1) Students have quite high self-perceptions of interest and ability towards history course. (2) Teachers most often prefer history teaching based on question-and-answer method, and least often prefer a teaching method based on excursions. (3) The more frequently the teaching practices that make students more active and are supported by teaching aids are used, the higher the levels of student self-perceptions of interest and ability are.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :