Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının transferin öğretimi ile ilgili öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, 312 dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayına uygulanan "düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz-yeterlik algı ölçeği"nin dört faktöründen biri olan "transferin öğretimi ile ilgili öz-yeterlik düzeyleri" faktörünün çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada kullanılan ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı: α.= .94'dür. Transferin öğretimi ile ilgili öz-yeterlik düzeyleri faktörünün cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise α.= .70'dir. Araştırmada akademik başarı değişkeni ile transferin öğretimi ile ilgili öz-yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, diğer değişkenlerle ilgili anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is, to examine "self-efficacy levels related with teaching transfer" with various parameters that is one of the four factors of "the scale of self-efficacy towards teaching thinking skills" that is implemented on 312 fourth class social studies students (preservice teachers). The cronbach alfa reliability coefficient of the scale that was used in the research is α.= .94. The cronbach alfa reliability coefficient of the factor of self-efficacy levels related with teaching transfer is α.= .70. In the research a considerable relation between average academic achievement parameter and self-efficacy levels related with teaching transfer was realized. However, no considerable relation was realized related with other parameters.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :