Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ahievran Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme stratejilerini kullanma durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 35 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Bu ölçek, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Kırşehir il sınırları içerisinde yer alan dört ilköğretim okullunda öğrenim gören 306 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Hazırlanan ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen verilere göre; Anlamadıkları yeri tekrar tekrar okumak, çalışırken koyu yazılmış yerlere dikkat etmek, dersi dikkatlice dinlemek gibi stratejiler öğrencilerin en çok kullandıkları stratejilerdir. Kavram haritaları oluşturmak, ayna karşısında sesli olarak konuyu anlatmak ve sesli ortamda, müzik ya da televizyon açıkken çalışmak ise öğrencilerin en az kullandığı stratejilerdir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak kız öğrencilerin öğrenme stratejilerini daha iyi düzeyde kullandıkları, genel olarak öğrencilerin akademik başarıları arttıkça strateji kullanma düzeylerinin de arttığı yargısına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study we have tried to establish how often the students in Social Study Course use learning strategies. For this reason we developed a scale which consisted of 35 items. Alpha reliability coefficient was found as 0,83 after the analysis of the test. This scale has been carried out in Kırşehir, in the second term of 2008-2009 teaching year to 306 students of 7th. grade in four primary schools. According to the data obtained from the results of the scale, the most common learning strategies used by the students are rereading the parts which aren't understood, paying attention to the parts in black letters and listening the lesson carefully. The strategies they used the least are forming concept map, telling the subject in front of the mirror, studying while tv or radio on. According to the results of the study: schoolgirls have used the learning strategies more than schoolboys and generally when the level of students' academic achievement increases the level of using strategies increases, too.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :