Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1, Tavşançalı 100. Yıl İlköğretim Okulu Kulu2
Görüntülenme :
934
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda verilerin toplanmasında yapılandırılmamış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmaya 2008–2009 öğretim yılında Konya ilinde devlet okullarında görev yapmakta olan "24" sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcıların sosyal bilgiler dersinde en çok kullandıkları yöntemler sırayla, "Soru-Cevap", "Anlatım" ve "Tartışma" yöntemleridir, Sosyal bilgiler dersinde "17" farklı yöntem kullanılmaktadır, Her katılımcı ortalama "4" yöntem kullanmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde kullanılan yöntemlerin seçiminde, yöntemin; "Dersin ve konunun amacına daha kolay ulaştırması." özelliği en çok aranan özellik olmuştur. Sınıf öğretmenlerinin bildiği ancak derste kullanamadığı sosyal bilgiler öğretim yöntemlerin başında "Gezi-Gözlem" yöntemi gelmektedir. Daha sonra ise "Drama" ve "Proje" yöntemleri yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin bildiği ancak derste kullanamadığı sosyal bilgiler öğretim yöntemlerini kullanamama nedenlerinin başında ise "Okulun imkânlarının kısıtlı olması" gelmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to elicit perspectives of primary school teachers on teaching methods of social sciences. Unstructured interviewed method was used in the process of collecting data for the study. Content analysis was utilized to analyze data. "24" primary school teachers employed in public schools in Konya province during 2008 – 2009 school year participated in the study. Following results were obtained from the study: The most frequently utilized methods in social sciences classes were, "Question-Answer", "Explanation" and "Discussion", respectively. "17" different methods are used in social sciences classes. Each participant employs an average of "4" methods. In the selection of methods utilized in social sciences classes, the most wanted prominent aspect of the method was its function for "easier access to the objective of the class and subject". The very first teaching method of social sciences that primary school teachers are aware of but do not use in the class is "Trip-Observation". "Drama" and "Project" methods come subsequently. The primary reason for not using teaching methods of social sciences that primary school teachers already know is "scarcity of resources in school".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :