Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin etkinlik kavramına ilişkin algıları

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar nitelikli bir öğrenimin gerçekleşmesi için etkinlik kullanımının önemine ilişkin bulgular sunmaktadırlar. Ülkemizde 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlayan öğretim programlarında da öğretimin etkinliklerle desteklenmesi üzerine yoğun bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında halen hizmet vermekte olan bir grup sınıf öğretmeninin (N=123) etkinlik kavramı için sahip oldukları algılar incelenmiştir. Bu amaçla katılımcılardan açık uçlu anketlerle veri toplanmıştır. Veriler nitel yöntemle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların etkinlik algılarında çeşitlilik gözlenmiştir. Bu algılardan öne çıkan üç özellik sırasıyla öğrencilerin aktif katılımını gerektiren, kalıcı öğrenmeyi sağlayan ve pekiştirme niteliğinde çalışmalar şeklinde olmuştur. Bununla birlikte katılımcıların önemli bir kısmının etkinlik kavramını indirgemeci bir yaklaşımla ele aldıkları ve bu konuda oldukça sınırlı bir algıya sahip oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

National and international research studies point out the importance of instructional activities for a robust learning. Turkish curriculum reformed in 2005 puts a heavy emphasis on the use of such activities during teaching. In this paper, 123 elementary teachers' perceptions of instructional activities were examined. For this purpose questionnaires with open-ended items were used as data collection tools. The data were analyzed by qualitative method.To analyze the data, content analysis method was employed. The analysis point out three main features that the participants attribute to the instructional activities: students' active involvement, more robust learning and consolidation. The findings also indicate that an important proportion of the participants have a limited understanding of the activities which are in a sense viewed with a reductionist perspective.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :