Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin birlikte çalışma durumlarına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Mersin Üniversitesi2, Adnan Menderes Üniversitesi3
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Birlikte çalışma, ortak amaçlar için bir araya gelmiş bireylerden oluşan bir ekip çalışmasıdır. Birlikte çalışma bir organizasyonda problemlere değişik açılardan bakılmasını, bireylerin daha aktif hareket etmesini, yeniliklerin, yaratıcılıkların ortaya çıkmasını, iletişim ve bilgi paylaşımının artmasını, işlerin daha hızlı, sağlıklı ve nitelikli yürümesini sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki bütün kurumlarda birlikte çalışma teşvik edilmektedir. Bu kurumlardan biri olan okullarda da birlikte çalışma önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin birlikte çalışma durumları okul yöneticileriyle yapılan görüşler neticesinde incelenmiş ve var olan durum yansıtılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda sınıf öğretmenlerinin çok fazla birlikte çalışmalar yapamadıklarını bunun daha çok zaman ve ortam yetersizliğinde kaynaklandığını, sınıf öğretmenlerinin en fazla sosyal faaliyetler düzenlemek için ve öğretimle ilgili konularda birlikte çalıştıkları bu çalışmaları daha çok zümre öğretmenleriyle, çoğu zaman teneffüslerde ve plansız olarak yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Working together is a group work formed by individuals coming together for common goals. Working together enables different approaches to the problems, more activated individuals, enables performing innovations and creativeness, increases information and communication sharing and enables faster, healthier and quality performances. For that reason, group work is encouraged in all institutions. In schools one of these institutions working together plays an important function. In this study the attitudes of classroom teachers on working together is examined as the result of the interviews with school directors and the existing condition is tried to be reflected. At the end of the research it has been found out that class teachers could not working together due to lack of time and environment. It has also been found out that class teachers generally working together for organizing social and teaching activities, and they did these activities with group teachers during the breaks without a plan.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :