Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Selçuk üniversitesi ilahiyat fakültesi hazırlık ve lisans öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
977
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgisayarları eğitimde etkili ve verimli bir şekilde kullanmak branş farkı gözetmeksizin yüksek öğretimde öğrenim gören her öğrenci için önem arz etmektedir. Hazırlanan bu çalışmada, elde edilen bulgular ışığında günümüz İlahiyat Fakültelerinde hazırlık ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin "temel beceriler", "yazılım becerilerine başvurma", "programlama" ve "bilgisayar farkındalığı" alanlarında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmada, Robin Kay tarafından 1990 yılında Toronto Üniversitesi'nde geliştirilen Kılınç ve Salman tarafından Türkçe'ye çevirilerek güncelleştirilen Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 660 öğrenci üzerine uygulanan ölçekten elde edilen verilerin tartışıldığı çalışmada, öncelikle bilgisayar okuryazarlığı kavramı üzerinde durulacaktır. Yapılan araştırmanın problem, amaç ve yöntemi dile getirildikten sonra, elde edilen bulgular ortaya koyulacaktır. Son bölüm ise, bulguların değerlendirilmesine ayrılmıştır.

Özet İngilizce :

Using the computers efficiently in education is of utmost importance for every university student regardless of their educational field. This paper which focuses on the computer literacy among university students aims to elaborate on the topic based on four sub fields, i.e. basic skills, application software ability, computer awareness and programming. In the resarch, "computer literacy scale" which was developed by Robin Kay at Toronto University in 1990, and later on adopted into Turkish and upgraded by Kilinc and Salman was used. The scale has been conducted to 660 students which studied in the educational year of 2010 and 2011 at the preparatory and first year students of Faculty of Theology at Selcuk University. In this paper, firstly the scope and the term of the computer literacy will be discussed. Secondly the methodology used during the research will be addressed. Then, after presenting the research findings, the results will be evaluated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :