Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Salihli’nin (manisa) yerleşme özellikleri

Yazar kurumları :
S. Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı1, Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni2
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma sahasını oluşturan Salihli, Manisa iline bağlı bir ilçe olup Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü'nde yer alır. Sahayı Ahmetli ve Gölmarmara (Manisa) batıdan; Gördes, Köprübaşı ve Demirci (Manisa) kuzeyden; Kula ve Alaşehir (Manisa) doğudan ve Ödemiş ile Kiraz (İzmir) güneyden çevrelemektedir. Saha 28o 10ı ve 28o 40ı doğu boylamları ile 38o 20ı ve 38o 45ı kuzey enlemleri arasında konumlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Salihli'deki yerleşmelerin özelliklerini ve gelişme süreçlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada literatür çalışması yanında sahada savaştan ve göçten etkilenmiş olanlarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sahanın yerleşmeyle alakalı haritalarını hazırlayabilmek için Harita Genel Komutanlığı'nın 1/100.000 ölçekli İzmir K-19, K-20 ve İzmir N-19, N-20 paftalarından yararlanılmıştır. Ayrıca, Salihli'deki kent ve kırsal yerleşmelerin gelişim özelliklerini gözlemlemek için sahada birkaç defa arazi çalışması yapılmıştır. Bölgesel olarak düşünüldüğünde Salihli kentinin yerleşme tarihi oldukça eskidir. Salihli kentinin asıl gelişimi İzmir'i iç bölgelerle bağlayan 1875 tarihli Devlet Demir Yolu'yla olmuştur. Ayrıca, Salihli'deki Devlet Karayolu ilçenin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Dolayısıyla Salihli'nin transit bir yol üzerinde bulunuşu sahadaki gelişmenin asıl nedenidir. Salihli ilçe merkezi gerek nüfus gerekse fonksiyonel açıdan sahadaki tek kent yerleşmesidir. Salihli ilçe genelinde nüfusun sektörlere dağılımında tarım ve hayvancılık daha dikkat çekici bir faaliyet kolu olmasına karşın, Salihli ilçe merkezinde hizmet ve sanayi sektörü, sırasıyla, en önemli faaliyet kollarıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Salihli, the field of research, is a district of Manisa and located in Actual Aegean Section of the Aegean Region. It is bordered by Ahmetli and Gölmarmara (Manisa) in the west, Gördes, Köprübaşı and Demirci (Manisa) in the north, Kula and Alaşehir (Manisa) in the east and Ödemiş and Kiraz (Izmir) in the south. The field is located between 28° 10ı and 28° 40 ı Eastern longitudes and 38° 20 ı and 38° 45 ı Northern latitudes. The aim of this study is to introduce the characteristics and development processes of settlement in Salihli. First of all, the literature study was performed to display the study. In addition this, the people who were affected from the war and migration were interviewed. The maps of General Commandership of Cartography in the scale of 1/100.000 with the map sections of Izmir K-19, K- 20, and Izmir N-19, N-20 were used. Besides, a few field studies were performed to observe the development structures of urban and rural settlements in Salihli. The settlement in the town of Salihli is quite old when compared to the region. Salihli started to develop especially after the railway connecting Salihli to Izmir was built in 1875. Besides, the State Routes built all around Turkey and also in Salihli significantly helped to the development of the town. Therefore, Salihli's being on a transit road is the main reason for the development of the region. The centre of Salihli town is both functionally and in terms of population is the only city center in the region. Although agriculture and stockbreeding are more significant fields of activity in the sector distribution in general, service and industrial sectors are the most two important fields of activity, respectively.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :