Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Prediction of 8th grade students mathematics self-efficacy by their achievement motivation and social comparison

Yazar kurumları :
S. Ü. Ahmet Keleşoğlu Education Faculty Department of Educational Sciences1, S. Ü. Ahmet Keleşoğlu Education Faculty Department of Secondary Sciences and Mathematics Education2, S. Ü. Ahmet Keleş
Görüntülenme :
1491
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to examine whether 173 8th grade students' achievement scores in motivation and social comparison predict their mathematics self-efficacy in Turkey. Three different scales were provided to measure students' social comparison, achievement motivation, and mathematics self-efficacy. Analyses indicated that while both social comparison and achievement motivation predicted "mathematics self-efficacy" subscale, achievement motivation predicted "students' awareness of their own behaviors concerning mathematics subjects" and "ability to transform mathematics efficacy into life skills" subscales.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki 173 sekizinci sınıf öğrencisinin başarı güdüsü ve sosyal kıyaslama düzeylerinin öz-yeterliklerini yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Bu amaçla, öğrencilerin başarı güdülerini, sosyal kıyaslama düzeylerini ve matematik öz-yeterliklerini ölçmek için üç farklı ölçek kullanıldı. Yapılan regrasyon analizi sonucunda öğrencilerin hem sosyal kıyaslama düzeylerinin hem de başarı güdülerinin matematik öz-yeterliğin "matematik konularında davranışlarındaki farkındalık" ve "Matematiği yaşam becerilerine dönüştürebilme" alt boyutlarını yordadığı görüldü.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :