Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polya nın problem çözme yönteminin fe bilgisi öğretiminde kullanılmasına yönelik bir çalışma: kanıt temelli uygulamaya doğru

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
837
DOI :
Özet Türkçe :

Alanyazında problem çözme yönteminin farklı uygulamaları olmasına rağmen bunların tamamının öğrencilerin başarılarını artırmada etkili olduğunu gösteren güçlü bulgular (kanıtlar) vardır. Bu araştırmada bu kanıtlardan destek alarak fen öğretimi için problem çözme yönteminin farklı bir uygulama tarzına yer verilmiştir. Çalışmada Polya'nın problem çözme basamaklarını temel alarak oluşturulan ve uygulanan problem çözme yönteminin öğrencilerin fen dersindeki erişileri üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Uygulama Konya'daki bir ilköğretim okulunun yedinci sınıf (13 ve 14 yaş) öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu ilköğretim okulundaki üçü deney (76 öğrenci) üçü kontrol (84 öğrenci) olmak üzere altı şubedeki toplam 160 öğrenci oluşturmuştur. Geliştirilen test ile uygulama öncesinde ve sonrasında yapılan ölçümlerde öğrencilerin puanları t testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları uyarlanan problem çözme yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin bilgi, kavrama, uygulama ve uygulama üstü düzeyindeki soruları çözmede geleneksel eğitim alan kontrol grubundan daha başarılı olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarının problem çözme yöntemi ve kanıt temelli eğitim (evidence informed practice) alanındaki çalışmaların fen öğretimi alanında yaygın şekilde kullanılmasına katkı sağlaması düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Although there are different types of application about problem-solving method, there are strong evidences which show that these methods are effective at increasing students'achievement in science. Different kinds of application about problem-solving in science education were mentioned in this study. The effects of problem-solving methodology which was constructed and applied based on Polya's problem-solving steps and its effectiveness on students' achievement in science was investigated. Application was carried out at a primary school in Konya city with seventh grade students (aged 13 and 14). Study group consisted of 160 students with six groups (three of them experimental-76 students, three of them control-84 students). The scores of students which were calculated by tests which were constructed pre and post applications were compared by t-test. The research results show that experimental group students who were applied problem-solving method were more successful in solving knowledge, comprehension, application and upper application level questions than control group students. It is thought that the research results will contribute for commonly using problem-solving method and evidence-informed practice in science education.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :