Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Opinions of elementary classroom teachers about developing turkish vocabulary in primary education

Yazar kurumları :
Gazi University Gazi Education Faculty1, Gazi University2, Ministry of National Education3, Ahi Evran University4
Görüntülenme :
808
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this descriptive case study is to obtain teacher opinions about developing vocabulary. The research was carried out with elementary school teachers. The semi structured survey form was applied to randomly selected 93 teachers who work in Ankara. In order to build up items which are expected to serve for the purpose of the study, the opinons of experts were consulted while developing the data collection device. The items of the survey applied to the working group were analiyzed through the help of statistical techniques of "arithmetic mean and frequency".

Özet İngilizce :

Araştırmanın amacı ve önemi: Kavrama süreci olarak tanımlanan okumayı geliştirmenin önemli yöntemlerinden biri de kelime öğretimidir. Sınırlı kelime öğretimi, yapay edinim ve yanlış kelime bilgisiyle sonuçlanmaktadır. Kelime öğretiminde önemli olan sürenin uzunluğu değil harcanan zamanın niteliğidir. Etkili kelime öğretimi için iyi planlanmış, sistematik ve sürekli bir eğitim programının yanı sıra yeterince donanımlı öğretmenler de gerekmektedir. Öğrencinin kelime bilgisini artırmak için, kelimeye yönelik çağrışım yapma ve ilginin korunması veya istek uyandırma gibi öğretmen desteklerinin yanında birleşik ilişkilendirici yöntem, parmak yöntemi, gruplama yöntemi, doğrudan kelime öğretimi kelime haritası, anlam analizi, kelime gruplandırma ve sözlük yöntemi gibi kelime hazinesini geliştirmede kullanılan yöntemler açısında da öğretmenlerin yeterli olması gerekmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kelime hazinesini geliştirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Bu betimsel durum çalışmasında sınıf öğretmenlerinin kelime hazinesini geliştirmeye yönelik görüşleri nelerdir sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma, Ankara ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan ve bu öğretmenler arasından tesadüfü olarak seçilen toplam 93 öğretmenle yürütülmüştür. Katılımcıların, düşük-orta ve üst sınıf semtlerden olmasına dikkat edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin % 46'sının kelime hazinesini geliştirmede sözlük kullanımını tercih ettikleri, % 38'inin kelime oyunları ile öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmeye çalıştıkları ve % 26'sının ise öğrencilerde kelime hazinesini geliştirmeyi kolaylaştırıcı hiçbir yöntem kullanmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç ve öneriler: Genel olarak sınıf öğretmenlerinin kelime hazinesinin nasıl geliştirileceği konularında yetersiz olduğu ve öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmede kullanılacak; uygulama kolaylığı, gerekli hazırlık, ulaşılabilirlik, yöntem için gerekli materyallerin sağlanabilmesi ve uygulanacak yöntem hakkındaki gerekli bilgi donanımı gibi temel ilklerin onların kelime hazinesi geliştirme yöntem tercihlerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu araştırma ile görülen sıkıntıları en aza indirgemek için öğretmenlere gerekli materyaller sağlanmalı, ders kitaplarının içerikleri yeniden düzenlenmeli, birinci sınıf düzeyindeki metinlerde görsellerin sayıları artırılmalı, okullara konuşma becerisi konusunda donanımlı olan konuşmacılar çağrılmalı, sınıf öğretmenleri için hizmet içi eğitim kursları düzenlenmeli, öğrencilerin kelime hazinesini geliştirmede kullanabilecekleri yayınlar basılmalı ve profesyoneller tarafından hazırlanmış sözlükler okullara dağıtılmalıdır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :