Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenli
Görüntülenme :
840
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to evaluate the processes of identifying pre-school pupils with special education needs, examine practical methods for their education and problems faced by teachers through views of pre-school teachers. The study was carried out with 10 preschool teachers who work in the city of Trabzon. In this study semi-structured interview was used as data collection instrument. In the study, firstly pre-school teachers' levels of knowledge about education of pupils with special education needs were examined. Secondly, teachers' views about how to identify and educate those children were investigated. Finally, educational activities carried out in pre-schools for these types of children and problems faced during their education were examined. The study also attempted to examine teachers' perceptions and attitudes towards children with special education needs. Data obtained through semi-structured interviews were analyzed by employing constant comparison method within the frame of qualitative research. As the requirement of this method, similarities and differences in teacher responses were determined and then data was categorized and groups were formed. Tables and example quotations from teacher responses were used for data presentation. The findings of study illustrate that pre-school teachers participated into this study have lack of knowledge about special education needs and have limited skills and knowledge about educating children with special education needs. It is suggested that pre-school teachers should receive more effective education about special education during their initial teacher education and continuous professional support should be provided during their actual practices in schools.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada, okulöncesi eğitimde özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların tespiti, bu öğrencilerin eğitimine yönelik uygulanan yöntemler ve bu süreçte karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma Trabzon ili merkez okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan toplam 10 okulöncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma metotları içerisinde sıkça kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada, okulöncesi öğretmenlerinin özel gereksinimli çocukların eğitimi (kaynaştırma) hakkındaki bilgileri, özel gereksinimli çocukların tespiti ve eğitimine yönelik görüşleri ve okul içi uygulamaları ile uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca okulöncesi öğretmenlerinin, özel gereksinimli öğrenciler hakkındaki bilgi ve tutumları da ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma yaklaşımında sıklıkla kullanılan, "sürekli karşılaştırma metodu" aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu metodun gereği elde edilen verilerdeki benzerlikler ve farklılıklar belirlenerek, kategoriler oluşturulmuş ve gruplandırmalar yapılmıştır. Verilerin sunumunda bu gruplamalara yönelik temsili örnekler verilmiştir. Çalışma sonunda, öğretmenlerin çoğunluğunun özel eğitimle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve özel gereksinimli çocukların eğitimini desteklemek yönünden yetersiz kaldıkları ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin ışığında okulöncesinde özel gereksinimi olan öğrencilere daha etkili nasıl eğitim verileceği konusunda okul öncesi öğretmenlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :