Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının matematik öğretiminde analoji kullanımları konusundaki görüş ve yeterlilikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1103
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmen adaylarının matematik öğretiminde analoji kullanımları konusundaki görüş ve yeterlilikleri incelenmektedir. Nitel yöntemlerin kullanıldığı bu araştırmanın örneklem uzayı 22 tane öğretmen adayından oluşmaktadır. Kuramsal çerçeve olarak öğrenme-öğretme süreçlerinde analoji kullanımlarını ve fonksiyon kavramının doğasını inceleyen bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının analoji kullanımlarının etkinliğine inandıklarını göstermektedir. Katılımcılar bu husustaki düşüncelerini analoji kullanımının anlamlı öğrenmenin oluşumuna katkı sağlayacağı ve öğrencilerdeki matematik korkularını gidereceği gibisinden birçok bilişsel ve psikolojik gerekçelerle desteklemişlerdir. Ancak, öğretmen adaylarının kullandıkları analojilerden birçoğunun içeriksel açıdan geçersiz olduğu görülmüştür. İçeriksel açıdan geçerli analojiler kullananlarında kaynak (analog) ile hedef kavram (fonksiyon kavramı) arasında var olan anlamsal ilişkileri izah etmede zorlandıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

This paper examines prospective teachers' views about the role of instructional analogies in teaching and learning mathematics. It explores their proficiency in using analogies to teach the functions. The study was carried out with 22 prospective high school teachers. The research employed a qualitative inquiry and used written exam and semi-structured interviews as the main source of data. Data were analysed using qualitative methods which included content and discourse analysis methods. The results indicated that the participants had strong beliefs in the effectiveness of analogy use in teaching and learning mathematical notions, and they claimed that appropriate analogies would promote meaningful learning and improve students' attitudes towards mathematics. Nevertheless, the participants indicated lack of proficiency in using analogies to teach the concept of functions and its sub-notions. Most of the analogies that they used had no content validity. The majority of them had also difficulty in

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :