Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
664
DOI :
Özet Türkçe :

Bir eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletecek öğretmenlerin nitelik ve niceliğine bağlı olduğundan öğretmen yetiştirme büyük bir öneme sahiptir. İlköğretim programının uygulamada başarılı olabilmesi için gerekli en önemli unsur, öğretmenlerin programı uygulayabilirlik yeterliliğidir. Bu ihtiyaca binaen hizmetiçi eğitim programları düzenlenmektedir. Ancak, bir de yeni mezun olan öğretmen adaylarının ilköğretim programını uygulayabilmek için gerekli bilgi ve donanımla mezun olabilmeleri söz konusudur. Bu bağlamda, eğitim fakültelerinde yetişen öğretmen adaylarının yeni programı anlama ve uygulayabilme becerilerinin belirlenmesine ihtiyaç olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumu tespit etmeye yönelik olarak bu araştırma desenleniştir. Araştırmanın amacı, eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin ilköğretim programını tanıma ve anlama düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, tesadüfi seçilen üç üniversite ve bu üç üniversitenin eğitim fakültesi, matematik, sınıf, BÖTE, fen bilgisi ve Türkçe öğretmenliği bölümü 953 son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenden örneklem alınmamış ve tüm öğrenciler çalışma grubu olarak alınmıştır. Anket uygulanabilen ve anketi geçerli olan 728 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının görüşlerine göre, ilköğretim programını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve donanımı yeterince kazanmadan mezun olmaktadırlar.

Özet İngilizce :

As the success of an educational system depends on quality and quantity of teachers, teacher training has great importance. The most important factor is competence of teachers programme implementation in order that Primary Education Programme is successful. Therefore, in-service training programmes for teachers are organised. However, whether prospective teachers have graduated with enough equipment and information about the programme in order to implement it is another aspect. At that point, determining whether the prospective teachers in faculty of education have enough equipment and information about the programme is needed. In this situation, this research is designed in order to identify the situation. The main aim of the research is to determine understand and recognize level of Primary education programme of 4th-grade students at faculty of education. The universe of research consisted of three randomly chosen universities and 953 4th-grade students of mathematic, class, computer education and instructional technology, Science, and Turkish training programmes of faculty of education in these universities. No sampling was obtained for the research, the whole universe was included within the scope of it. Thus, the research group consisted of 728 students whose survey was acceptable among the ones applied it. At the research, according to prospective teachers, they are graduated without enough information and equipment of the programme in order to implement it.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :