Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme sitillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin dinleme becerileri, ingilizce dersine yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi2
Görüntülenme :
830
DOI :
Özet Türkçe :

Her bireyin öğrenme sitilinin birbirinden farklı olması dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin dinleme becerisi erişileri, İngilizce dersine yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2004–2005 akademik yılının bahar döneminde Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, hazırlık sınıfındaki 42 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin öğrenme sitillerini belirlemek için Fleming'in VAK (visual-auditory-kinesthehtic) modeline dayalı öğrenme sitilleri ölçeği kullanılmıştır. Ön test, son test, kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı bu çalışmada ayrıca öğrenme sitillerine dayalı etkinliklerin farklı öğrenme sitiline sahip öğrencilerde farklı etki yaratıp yaratmadığı da incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrenme sitillerinin özellikle yabancı dil eğitimindeki önemini ortaya koyan dikkate değer bulgular ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study aimed to investigate the effect of learning style-based activities on learners' listening skills, as well as their attitude to English subject and their retention capacity. The sampling group of the study comprised of 42 students who learned English as a second language in the prep classes of the School of Foreign Languages at Selçuk University during the academic year 2004-2005. Fleming's VAK (visual-auditory-kinesthehtic) learner style inventory was used as an instrument to determine the participants' learning styles. The study, which was based on pre-test-post-test control group design, also aimed to investigate whether the effect of learner style-based activities vary according to the participants' learning styles or not. As a result, significant findings revealing the importance of learner style-based activites on learning English were obtained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :