Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin kimya derslerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğt Böl2,
Görüntülenme :
1432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı kimya derslerinde uygulanan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımını 9. sınıf öğrencileri gözünden değerlendirmektir. Çalışmaya bir lisede iki kimya öğretmeninin derslerine girdiği iki sınıfta öğrenim gören 33‟ü erkek 29‟u kız toplam 62 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilere "Kimyasal Değişim‟ ve "Karışımlar‟ üniteleri ATBÖ yaklaşımı kullanılarak öğretilmiştir. Öğretimin sonunda 13 gönüllü öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Toplamda 14 sorunun sorulduğu yarı-yapılandırılmış görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Ses kayıtları deşifre edilerek kodlanmış ve birbiriyle uyumlu kodlar bir araya getirilerek şu temalar oluşturulmuştur: "ATBÖ ve geleneksel yaklaşımların karşılaştırılması‟, "öğrencideki değişim‟ ve "genel düşünceler‟. Öğrenciler, yapılan ATBÖ uygulamalarını bir önceki dönem yapılan geleneksel kimya öğretim uygulamaları ile karşılaştırdıklarında göze çarpan en belirgin farklar, deneysel etkinliklerin yapılması, öğrencilerin derse katılımının fazla olması, grup etkinliklerinin yapılması ve yazma etkinliklerindeki farklılıklar olmuştur. Ayrıca, öğrenciler, ATBÖ yaklaşımının kendilerinde daha iyi öğrenme, daha çok konuşma, yüksek not alma, özgüven artışı gibi birtakım olumlu değişikliklere neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Dahası, öğrencilerin çoğunluğu ATBÖ yaklaşımına uygun etkinliklerin yapılmasına devam edilmesini önermişlerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to elicit students‟ ideas about the implementation of the Argumentation Based Science Inquiry (ABSI) approach (adopted from the Science Writing Heuristic - SWH) approach) in their chemistry course. A total of 62 students (33 males, 29 females) attending to two 9th grade classes of two teachers in a public high school participated in this study. The units, "Chemical Changes‟ and "Mixtures‟ were taught to these students by using the ABSI approach. At the end of the instruction, semi-structured interviews were conducted with 13 volunteer students. A tape recorder was used during interview process in order to record the data. For the analyses of the interview data, first the audio recordings were transcribed in verbatim. Then, students‟ responses to the interview questions were coded and categorized into three dimensions namely, "comparison of the ABSI and traditional classes‟, "changes in students‟, and "general ideas‟. The main differences between ABSI and traditional approaches based on students‟ views were laboratory activities, student participation, group activities, and writing activities. In addition, the students expressed that ABSI approach caused them some positive changes, such as learning better, talking much, getting higher grades, and increased self-efficacy. Moreover, most of the students preferred to have ABSI classes rather than traditional classes.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :