Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi1
Görüntülenme :
738
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerinin incelenerek, müzik eğitiminin ergenlik dönemindeki öğrencilerin sosyal uyum düzeylerine katkısının olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla; altı farklı ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine devam eden 140 lise son sınıf müzik öğrencisi ve Adana Ramazan Atıl, Adana Erkek Lisesi, son sınıflarına devam eden, müzik eğitimi almayan 140 öğrenci olmak üzere toplam 280 öğrenciye Hacettepe Kişilik Envanteri uygulanarak, müzik eğitiminin bu yaş grubu öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinde fark yaratıp yaratmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular karşılaştırıldığında; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal uyum, sosyal normlar, aile ilişkileri puan ortalamalarının genel liselerde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı (p=.000) şekilde yüksek olduğu; sosyal ilişkiler puan ortalamaları bakımından ise 'cinsiyet' ve 'lise türü'nde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu sonuçlar, müzik eğitiminin ergenlik döneminde olan bireylerin sosyal uyum düzeylerine olumlu yönde katkısı olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This research was carried out to determine whether music education has a contribution on social congruity level of students in juvenile age by examining of high school students who do and do not take music education. For this aim; we tried to determine whether musical education has an effect on social congruity level of this age group of students by applying Hacettepe Personality Inventory to 140 high school senior class students in six different Anatolian Fine Arts Schools and 140 high school senior class students who do not take music education in Adana Ramazan Atıl and Adana Male High Schools. When we compared the findings at the end of the research; it was found that the average scores of the students who are educated in Anatolian Fine Arts Schools in social congruity, social norms, family relations are significantly higher (p=.000) than the students who are educated in general high schools, in terms of social relations, we have found significant differences in "sex" and "high school type" variants. These results show that musical education has a positive contribution on social congruity in juvenile age.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :