Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli mücadele döneminde anadolu da azınlıkların nüfus hareketleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

Milliyetçilik akımlarının etkisiyle 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ulus devletlerin kurulma süreci ve bunu takip eden I. Dünya Savaşı, dünya genelinde büyük nüfus hareketlerine sebebiyet vermiştir. Osmanlı Devleti içinde de özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus ve 1911-1912 Balkan savaşlarından sonra kaybedilen topraklardan Türk ve Müslüman kütleleri Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti içindeki nüfus hareketlerinin bir başka yönü de Avrupalı devletlerce desteklenen ve azınlıklarca sergilenen siyasi nüfus yapılanmasıdır. Bu çalışmada Millî Mücadele döneminde Türkiye'deki azınlıkların nüfus hareketleri incelenmiş; özellikle buna sebep olan emperyalist devletlerin nüfus politikaları üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

The emergence of nation-states as a result of nationalism in the 18th century and the I. World War has led to migrations world wide. In the Ottoman State, especially in the years of 1877-1878 as a result of the Ottoman –Russian War, and 1911-1912 Balkan Wars, the Turkish Moslem societies were forced to migrate to Anatolia. Another feature of this migration problem is the migration of the minorities. In this study, the migration of the minorities during the Turkish War Of Independence is studied and the migration policies of the imperialistic countries are focused upon.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :