Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 2 Sayfalar 659 - 675 2009-05-01
FACTORS AFFECTING THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINIETKİLEYEN FAKTÖRLER
Aykan CANDEMİR
22 261

Globalization is an inevitable and irreversible process, and has many faces; however, globalization is first and foremost comprehended in economic and financial terms. The last 15 years have witnessed dramatic increases in trade and capital flows, as well as radical changes in the structure and location of production. Foreign direct investment has been one of the core features of globalization and the world economy over the past two decades. Developing countries were starting to look to foreign direct investment as a source of capital. For this reason it would be useful to review the factors of foreign direct investment
Kaçınılmaz ve geri dönülemez bir süreç olarak görülen küreselleşmenin çok yüzlü bir kavramdır ancak en önemli yüzü ekonomik ve finansal yüzüdür özellikle son 15 yılda ticaret ve sermaye akışlarında ciddi artışlar ve üretimin yeri, yapısında radikal değişiklikler görülmüştür. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları geçen yirmi yıl içinde küreselleşmenin ve dünya ekonomisinin dikkat çeken başlıca özelliğini oluşturmaktadır. 1990’lı yılların başındaki küçük bir durgunluk dönemine rağmen son derece hızlı bir şekilde artmıştır. Birçok ülkeden, birçok sektörden çok sayıdaki işletme geçmişe göre çok daha artan oranda kendi ülkeleri dışında yatırıma yönelmekte ve birçok ülke çokuluslu işletmeleri ülkelerine çekebilmek için rekabet etmektedirler. Gelişmekte olan çok sayıda ülke doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını sermaye kaynağı olarak görmektedir. Bu nedenle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi son derece yararlı olacaktır

Anahtar Kelimeler

Altomonte, C. (2000), “Economic Determinants and Institutional Frameworks: FDI in Economies in Transition”, Transnational Corporations, 9 (2), (August), s.76–99.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2009


Makalenin Yazarları
Aykan CANDEMİR