Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi1
Görüntülenme :
703
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerinin incelenerek, müzik eğitiminin ergenlik dönemindeki öğrencilerin kişisel uyum düzeylerine katkısının olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla; altı farklı ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine devam eden 140 lise son sınıf müzik öğrencisi ve Adana Ramazan Atıl, Adana Erkek Lisesi, son sınıflarına devam eden, müzik eğitimi almayan 140 öğrenci olmak üzere toplam 280 öğrenciye Hacettepe kişilik envanteri uygulanarak, müzik eğitiminin bu yaş grubu öğrencilerin kişisel uyum düzeylerinde fark yaratıp yaratmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular karşılaştırıldığında; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kişisel uyum, kendini gerçekleştirme, nevrotik eğilimler, psikotik belirtiler puan ortalamalarının genel liselerde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı (p=.000) şekilde yüksek olduğu; kişisel uyum, duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler, psikotik belirtiler puan ortalamaları bakımından ise 'cinsiyet' ve 'lise türü'nde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu sonuçlar, mesleki müzik eğitiminin ergenlik döneminde olan bireylerin kişisel uyum düzeylerine olumlu yönde katkısı olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This research was carried out to determine whether vocational music education has a contribution on personal congruity level of students in juvenile age by examining of high school students who do and do not take vocational music education. For this aim; we tried to determine whether vocational musical education has an effect on personal congruity level of this age group of students by applying Hacettepe Personality Inventory to 140 high school senior class students in six different Anatolian Fine Arts Schools and 140 high school senior class students who do not take vocational music education in Adana Ramazan Atıl and Adana Male High Schools. When we compared the findings at the end of the research; it was found that the average scores of the students who are educated in Anatolian Fine Arts Schools in personal congruity, self-realization, psychotic symptoms, neurotic tendencies, emotional determination are significantly higher (p=.000) than the students who are educated in general high schools, on the other hand in terms of personal congruity, emotional determination, neurotic tendencies, psychotic symptoms we have found significant differences in "sex" and "high school type" variants. These results show that vocational musical education has a positive contribution on personal congruity in juvenile age.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :