Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise 1. sınıf öğrencilerinin grafik yorumlama becerileri

Yazar kurumları :
N.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi O.F.M.A. Fizik Eğitimi A.B.D.2
Görüntülenme :
939
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, lise 1. sınıf öğrencilerinin grafik yorumlama becerilerini belirme amacıyla yapılmıştır. Söz konusu becerileri ölçme amacıyla, Grafik Yorumlama Beceri Testi (GYBT) geliştirilmiştir. GYBT, ortak materyale dayalı çoktan seçmeli formatta 60 soru içeren bir ölçektir. Ölçekteki maddeler, verilen grafikten yararlanarak veri çiftlerini bulma (maksimum, minimum noktaları bulma, interpolasyon/ ekstrapolasyon yapma), değişkenler arasındaki ilişki ve eğilimleri bulma (oran-orantı, matematiksel bağıntı, artış, azalış eğilimleri ve eğim bulma), grafiği kullanarak yorum yapma (grafiği bir hipotezle veya araştırma problemiyle ilişkilendirme, grafiği okuma) kategorilerinde geliştirilmiştir. GYBT Ankara'da üç liseden toplam 357 lise 1. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. ölçme aracının güvenirliği, KR-20 formülüyle (0.92) hesaplanmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde, grafik yorumlama becerisiyle ilgili olarak lise 1. sınıf öğrencilerinde; grafiği yorumlayarak değişkenler arasında ilişki ve eğilimler bulma, grafiği kullanarak tahminde bulunma, grafikten matematiksel eşitliğe geçme, doğrusal grafikler için eğim alma, ikiden çok değişkenin birlikte yer aldığı grafiklerde değişkenlerin artış azalış eğilimlerini yorumlayabilme başlıkları altında özetlenebilecek yanılgılara rastlanılmıştır.

Özet İngilizce :

This study is conducted in order to identify the abilities of first grade students to interpret graphs. A Graph Interpreting Ability Test (GIAT) has been developed in order to measure the abilities under question. GIAT is a multiple choice test, made up of 60 questions. Based on the graph presented in the test, the items have been categorized as finding out the data pairs (finding maximum, minimum points, making interpolation/extrapolation), identifying the relation of variables and their tendencies (finding ratio, math correlation, tendency to increase and decrease, and inclination), and making interpretations via using the graph (relating the graph with a hypothesis or a research problem, and reading graphs). GIAT has been administered to 357 first grade students from three high schools at Ankara. The reliability of the test has been calculated with KR-20 formula (0.92). The findings of the study show that first grade students at high schools make mistakes in identifying the relation and tendencies between variables by interpreting the graph, making predictions by using the graph, proceeding to math equation from the graph, calculating inclination for linear graphs, being able to interpret the increase and decrease inclinations of variables in graphs which include more than two variables together.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :