Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konya şehri nin içme suyu ihtiyacının karşılanması ve ortaya çıkan problemler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
648
DOI :
Özet Türkçe :

Konya Şehri İç Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında ve Konya Kapalı Havzası'nda yer alır. Havzanın etrafının dağlarla çevrili olması, deniz etkisinin buraya ulaşmasını engeller. Yarı kurak bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama 320,5 mm yağış alır. Bu miktar önemli ölçüde bir su eksiğine sebep olur. Şehrin su ihtiyacı Altınapa Barajı'ndan, yer altı sularından ve civardaki Dutlu, Çayırbağı ve Beypınarı gibi bazı pınarlardan sağlanır. Bu esnada bazı problemlerle karşılaşılır. Bunların başında nüfusun hızlı artışı gelir. Buna paralel olarak her geçen yıl daha fazla miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadır. Öyle ki 2009 yılı sonunda Konya Şehir nüfusu 1 milyona ulaşmıştır. Şehrin yıllık su ihtiyacı ise 70 milyon m3'e varmıştır. Yağışların az ve düzensiz olması şehre içme suyu sağlayan kaynakların beslenmesini de olumsuz etkiler. Bunun sonucu olarak yılda ortalama yaklaşık 20 milyon m3 içme suyu alınan Altınapa Barajı'dan bazı yıllarda sadece 3 milyon m3 su alınabilmiştir. Yer altı suları içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını sağlar. Fakat yer altı suyu seviyeleri de giderek düşmektedir. Mesela Hatip'teki bazı kuyularda son 35-40 yılda su seviyeleri 30 m düşmüştür. Pınarların debilerinde de azalmalar gözlenir. Mesela Beypınarı'nın 2002'deki debisi 10 lt/sn iken, 2007'de 1 lt/sn'ye düşmüştür. Problemin çözümü için öncelikle Konya Havzası'nın ayrıntılı hidrolojik etüdü yapılmalı ve en uygun "su yönetim modeli" oluşturulmalı, daha ekonomik sulama sistemlerine geçilmeli, halk bilinçlendirilmelidir. Ayrıca havza dışından, mesela Göksu Havzası'ndan su getirilmelidir. Bunun için Mavi Tünel Projesi bir an önce hayata geçirilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Konya city is located in Konya Closed Basin, in southwest part of Central Anatolia region. As the basin is surrounded by the mountians; this, blocks the sea effects to reach here. It has a semi-arid climate. It takes annual precipitation as an average of 320,5 mm. This amount causes an important lack of water. The water requirement of the city is supplied from the Altınapa Dam, from ground waters and from some springs such as Dutlu, Çayırbağı and Beypınarı. In the meantime some problems are met. Rapid increase in population takes the first place among these problems. According to this, more amount of water is needed in every passing year. Such that the population of Konya city reached to 1 million at the end of the year 2009. The annual water requirement of the city, reached to 70 million m3 for the same period. Low and irregular precipitations negatively affect the feeding of water sources that supply the drinking water of the city. As a result of this, only 3 million m3 of water could be taken in some years from Altınapa Dam from which average of approximately 20 million m3 of drinking water is taken in a year. Ground waters supply the important amount of drinking water. But, levels of ground waters are being decreased gradually too. For example, water levels degraded 30 m in some wells at Hatip, in the last years. Decreases are observed in springs' flows. For example, Beypınarı's flow decreased to 1 lt /sec in 2007 while it was 10lt/sec in 2002. As solutions for this, firstly, detailed hydrologic etude of Konya Basin should be done; most appropriate "water management model" should be formed; more economic irrigation systems should be started to use; and the raising awareness of public should be done. Also, water should be brought out of the basin such as Göksu Basin. For this, Blue Tunnel Project should be put into practis, immediately.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :