Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırıkkale ilindeki tarımsal etkinliklere genel bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
716
DOI :
Özet Türkçe :

21 Haziran 1989'da il olan Kırıkkale, Cumhuriyet Dönemi'nin ortaya çıkardığı şehirlerimizdendir. Temeli 1925 yılında atılan mühimmat fabrikalarıyla Kırıkkale'nin çehresi hızla değişmiştir. Her ne kadar bir sanayi şehri olma özelliği gösterse de il ekonomisinin genelinde tarımsal etkinlikler hâkimdir. Günümüzde 4.630 km²'lik yüzölçümünün %62'si (2.868.371 dekar) tarımsal amaçlı kullanılmakta ve yöre halkının büyük bir kısmı geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Kuşkusuz bu durum, tarımın il için önemini ortaya koymaktadır. Kırıkkale'de buğday ve arpa gibi tahıllar başta gelmek üzere çeşitli endüstri bitkileri, sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Bölgede bağcılık ise ayrı bir öneme sahiptir. İldeki mera alanlarının kısıtlı oluşu hayvancılığı önemli ölçüde engellese de günümüzde mandıracılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği giderek gelişme göstermektedir.

Özet İngilizce :

With it's status upgraded to that of a city on June 21, 1989, Kırıkkale province is one of the our cities which emerged in the Republican Period. The appearence of Kırıkkale province changed quıckly together establishing of the factory of ammunition. Although it has characteristic of a industrial city, agriculture activities still keep its importance on economy of the city. At the present day, its area is 4.630 km² but only 62% (2.868.371 decare) of it is used for agricultural activities, most of the city make their living from agriculture. This condition is put forward to importance of agriculture for the environs. In addition to the cultivation of the cereals such as wheat and barley, in the city are grown various industrial plants, vegetables and fruit. The viticulture have an extra importance in district's agriculture. Although the limited scope of pasture for grazing animals appears to be obstructing livestock raising, dairy and poultry farming are gradually developing today.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :