DAĞITIM MERKEZİ ATAMA PROBLEMİ İÇİN BİR OPTİMİZASYON MODELİ

Öz İşletmeler için karar verme süreçlerinde en önemli faktör maliyettir. Ancak, tüketicilerin çevresel hassasiyetlerinin arttığı son yıllarda işletmelerin maliyet dışı faktörleri de karar süreçlerine dâhil etme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, çevreye verdikleri zararları en aza indirmek için bir takım stratejiler geliştirmeli ve faaliyetlerini bu stratejiler doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Bu çalışmanın amacı, dağıtım merkezi atama problemine çevresel ve ekonomik amaçları optimize eden bir tam sayılı programlama modeli geliştirilmektedir. Toplam maliyeti ve karbon emisyonunu en aza indirgeyen, yasal zorunlulukları ve kapasite kısıtlarını karşılayan bu model, bir işletmeden alınan veriler ile sınanmıştır. 

Kaynakça

ABSI, N., DAUZERE-PERES, S., KEDAD-SIDHOUM, S., Penz B., and RAPINE, C., (2013). “Lot Sizing with Carbon Emission Constraints”. European Journal of Operational Research, 227: 55-61.

ALADAG, H. Ç., (2010). Tam Sayılı Programlamaya Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

AWASTHI, A., CHAUHAN, S.S., and GOYAL S. K., (2011). “A Multi-Criteria Decision Making Approach for Location Planning for Urban Distribution Centers under Uncertainty,” Mathematical and Computer Modelling, 53(1–2): 98–109.

BADRI, M. A., (1999). “Combining the Analytic Hierarchy Process and Goal Programming for Global Facility Location-Allocation Problem”. International J. Production Economics, 62: 237-248.

HOLZAPFEL, A., KUHN, H., and STERNBECK, M. G., (2018). “Product Allocation to Different Types of Distribution Center in Retail Logistics Networks”. European Journal of Operational Research, 264: 948-966.

IPCC (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge University Press, Cambridge.

KARA, İ., (2000). Doğrusal Programlama. Bilim Teknik Yayınevi, Ankara

KARSU, Ö., (2018). “Eşitlikçi Çok Amaçlı Sırt Çantası Problemi”. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (2): 358-373.

LIU, S., FELIX, T. S., and CHUNG, S. H., (2011). “A Study of Distribution Center Location Based on the Rough Sets and Interactive Multi-Objective Fuzzy Decision Theory”. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 27: 426-433.

OH, Y., HWANG, H., CHA, C. N., and LEE, S., (2006). “A Dock-Door Assignment Problem for the Korean Mail Distribution Center”. Computers and Industrial Engineering, 51: 288-296.

ÖNCEL, U., ÇEBİ, F., ve ÇELEBİ D., (2011). “Bir Otomotiv Yedek Parça Firması için Yeni Bir Dağıtım Merkezi Kurulum Kararı”. XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011, İstanbul.

Öztürk A. (2012). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Kitabevi.

XIFENG, T., JI, Z., and PENG, X., (2013). “A Multi-Objective Optimization Model for Sustainable Logistics Facility Location”. Transportation Research Part D, 22: 45-48.

ZAK, J., and WEGLINSKI, S., (2014). “ The Selection of the Logistics Center Location Based on MCDM/A Methodology”. Transportation Research Procedia, 3: 555-564.

ZHU, R., and HU, D., (2012).“A Multi-objective Optimization Model for the Cold Chain Distribution Center Location Problem” . Logistics Technology, 1: 108-110.