Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imam-hatip lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik profili araştırması

Yazar kurumları :
M.E.B Diyarbakır Vali Ünal Erkan İlköğretim Okulu1, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü2
Görüntülenme :
1176
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyal ve ekonomik açıdan öğrenci profilleri incelenmiştir. Bu araştırmanın evreni; 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Konya İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan Konya İmam Hatip Lisesi, Selçuklu İmam-Hatip Lisesi, Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam-Hatip Lisesi ve Karatay Mevlana İmam-Hatip Lisesi‟nde öğretim gören 9. ve 10. sınıf öğrencileridir. Bu öğrencilerden örneklem alınmayıp tam sayım çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, yaş, ailelerinin sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları, İmam-Hatip liselerini tercih etme sebepleri ve ilgi alanları tarama modeli ile ortaya konmuştur. İmam Hatip liseleri lehinde yapılan katsayı değişikliği sonucunda bu okullarda öğrencilerin sayısı giderek artmıştır. Erkek öğrencilerin oranında önceki yıla göre 2 kat artış gözlenmiştir. Ankete cevap veren öğrencilerin çoğu İmam Hatip lisesini kendi isteğiyle tercih etmiştir. Öğrencilerin İmam Hatip lisesini tercih etme sebeplerinin başında okulların dini eğitim vermeleri gelir.

Özet İngilizce :

In this study, the economic and social profiles of the students of the Imam Hatip High Schools within Konya municipality have been examined. The scope of the study are those who are attending 9th and 10th grades in 2009-2010 academic year in various Imam Hatip High Schools suc as Konya İmam Hatip High School, Selçuklu Imam Hatip High School, Meram Ali Rıza Bahadır Imam Hatip High School and Karatay Mevlana Imam Hatip High School within Konya municipality. Full count studying has been carried out without taking sample from the students. The students‟ sex, age, socio-economic and cultural structure of families and besides students‟ interest, the reason why they preferred Imam Hatip High Scools have been introduced through survey method. As result of the coefficient change implemented in favour of Imam Hatip High Schools, the number of in these schools has gradually increased. A two-fold increase has been observed in the number of boy students. Most of the students who responded to the survey choose Imam Hatip High School of their own volition. The fact that these schools offer religious education is the leading reason for students to choose Imam Hatip High Schools.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :