Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sosyal bilgiler 6. sınıflarda uygulanan problem çözme yönteminin öğrencilerin başarılarına etkisi

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı, Yukarı Pınarbaşı İlköğretim Okulu1, İbrahim Çeçen Üniversitesi2
Görüntülenme :
1236
DOI :
Özet Türkçe :

Problem çözmenin günümüzde geliştirilmesi gereken en önemli becerilerden birisi olması nedeniyle derslerde bu alana yönelik araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle çalışmada Polya'nın problem çözme basamaklarını temel alarak Kıray ve İlik (2011) tarafından oluşturulan problem çözme yönteminin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki erişileri üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Uygulama Konya'daki bir ilköğretim okulunun altıncı sınıf (12 ve 13 yaş) öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu ilköğretim okulundaki ikisi deney (45 öğrenci) ikisi kontrol (45 öğrenci) olmak üzere dört şubedeki toplam 90 öğrenci oluşturmuştur. Geliştirilen test ile uygulama öncesinde ve sonrasında yapılan ölçümlerde öğrencilerin puanları t testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları problem çözme yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin geleneksel eğitim alan kontrol grubundan daha başarılı olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarının problem çözme yönteminin sosyal bilgiler dersinde yaygın şekilde kullanılmasına katkı sağlaması düşünülmektedir

Özet İngilizce :

Because problem solving is one of the most important skills to be improved, the number of studies on this area increases day by day in classes. Thus, in this study, it was investigated whether problem solving method formed by Kıray and İlik (2011) based on problem solving of Polya was effective or not on students achievement in class of social studies. This study was conducted with students of sixth class (12 and 13 years of age) of a primary school in Konya. The study group consisted experimental group (45 students) in two classes and control group (45 students) in two classes, totally 90 students of four classes. Student scores were compared with t test in analysis doing end and beginning of application with improved test. Research results showed that students applied to problem solving method were more successful than those in control group with traditional education. Research results are thought that the problem solving method may contribute to widespread application in class of social studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :