Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

2005 yılında uygulamaya konulan ilköğretim programlarında, değerlendirme sürecinde ağırlıklı olarak alternatif değerlendirme yöntemlerine yer verilmiştir. Bu araştırmada da, öğretmenlerin alternatif değerlendirme yöntemleri hakkındaki görüşlerinin ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve öğretmenlerle görüşme yapılmıştır.. Araştırma verileri; 8 tanesi il merkezindeki okullarda, 4 tanesi ilçe merkezlerindeki okullarda ve 4 tanesi de köy okullarında görev yapan öğretmenler olmak üzere toplam 16 öğretmenden toplanmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin programlardaki alternatif değerlendirme yöntemlerini yararlı buldukları, ancak bazı sıkıntılar nedeniyle verimli bir şekilde uygulayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. En sık karşılaşılan sorunlar, zaman yetersizliği, sınıfların kalabalık olması ve maddi yetersizliklerdir.

Özet İngilizce :

Alternative assessment methods take place in primary education curriculums put into practice in 2005. The aim of this study is to get primary school teachers' views about the alternative assessment methods and problems that are encountered during the alternative assessment processes. Qualitative method was used in this study. An interview method was used in analiysing the data of the primary school teachers' views about the problems which were encountered during the assessment processes. 4 interviewees were selected from primary schools in villages, 4 interviewees were selected from primary schools in towns and 8 interviewees were selected from primary schools in the city center. The results of the study show that primary school teachers think positive about the alternative assessment processes at primary education curriculums, but they encounter some problems. The biggest problems arised in the process of assessment are time, crowded classes, economic difficulties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :