Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür öğretim araç ve gereçleri kullanmaktadırlar?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü1
Görüntülenme :
1128
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin derslerinde ne tür öğretim araç gereçleri kullandıkları ve bu öğretim araç gereçlerini seçerken nelere dikkat ettikleri araştırılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden "tanımlayıcı durum çalışması" yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada iki farklı ilköğretim okulunda çalışan, 10 ilköğretim okulu öğretmeni çalışmaya dâhil edilmiş ve bu öğretmenler ile gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde branşlarına yönelik özel öğretim araç gereçleri kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin derslerinde temel olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapları ve yazı tahtası gibi geleneksel öğretim araç gereçlerini kullandıkları ve bunlara ek olarak bilgisayar, projeksiyon aleti, televizyon, tepegöz, video çalar, video kasetler, eğitim içerikli CD'ler, resimler, laboratuvar araç gereçleri, haritalar ve hatta kuklalar gibi bir çok araç gereci kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin derslerde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken dersin içeriği, öğretim yöntemi; öğrencilerin yaş grubu, hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme kapasitesi;ilgi ve ihtiyaçları gibi faktörleri göz önünde bulundurdukları anlaşılmıştır. Tüm bunlara karşın, çalışmaya katılan öğretmenlerin okullarında bulunan öğretim araç gereçlerinin kullanımı konusunda çeşitli problemler yaşadıkları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitapları ve öğretim araç gereçlerini yetersiz buldukları anlaşılmıştır. Bu problemleri gidermek amacı ile ders kitapları tekrar gözden geçirilerek gerekli iyileştirilmeler yapılmalı ve tüm okullar müfredata uygun, güncel öğretim araç gereçleri ile donatılmalıdır.

Özet İngilizce :

A qualitative study was conducted to have ideas about the kinds of instructional tools and materials that elementary school teachers use in their lessons and about the factors that they consider while selecting these tools and materials to be used in their lessons. This study utilized a descriptive case study method, in which some observations and interviews were conducted with 10 elementary school teachers from two different elementary schools. Examing the results, teachers mainly use some traditional tools and materials, including Ministry of National Education Books and blackboard. In addition, they use many different tools and materials, including computers, projectors, televisions, video players, video casettes, educational CD's, pictures, laboratory materials, maps and dolls etc.... While selecting the instructional tools and materials to be used in their lessons, teachers considered some different factors, including instructional method, content of the lesson, students' age, their readiness level and learning capacity, and their needs and interests. On the other hand, teachers face some problems about the use of instructional tools and mtarials in their schools. The participant teachers complained about the deficiencies of the Ministry of National Education books and of the other instructional tools and materials in their schools. For this reason, these books should be revised and some updatated instructional technologies should be provided for all the schools.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :